fbpx

Caricom-missie: geen fraude tijdens verkiezingen Suriname

GFC NIEUWS- De algemene-, vrije-, en geheime verkiezingen welke zijn gehouden op 25 mei zijn transparant en efficiënt verlopen.
Dit heeft de Caricom Electorale Observatie Missie, onder leiding van Dora James, supervisor van de verkiezingscommissie van St. Vincent and the Grenadines, kenbaar gemaakt tijdens een persconferentie. De mededeling is gebaseerd op de observaties die de waarnemers in verband met de verkiezingen hebben uitgevoerd. De Caricom Electorale Observatie Missie vertoeft sinds 18 mei 2020 in Suriname voor observatiewerkzaamheden.
Suriname krijgt voor wat betreft de getroffen COVID-19 preventiemaatregelen in het belang van de veiligheid en gezondheid van de burgers op de verkiezingsdag een pluimpje van de CARICOM Missie. “Vanuit onze observatie vind ik dat Suriname het overweldigend goed heeft gedaan.”
Supervisor James zegt dat er gedurende de missie door haar team geen feitelijkheden zijn geconstateerd die duiden om fraude. “We hebben besloten om ook de verre districten aan te doen, omdat vanwege de bezorgdheid die is geuit door bepaalde personen dat die gebieden gevoelig zijn voor fraude.” James zegt dat ondanks de uitgestrektheid van het landschap van Suriname haar team er alles aan heeft gedaan om landelijk een zo breed mogelijke spreiding te hebben.
“We hebben gesproken met alle politieke partijen op de verkiezingsdag. Alle partijen hebben aangegeven dat alles goed verloopt.” Supervisor James zegt verder dat behalve de klacht dat zaken langzaam verliepen, er geen noemenswaardige klachten waren.

BEKIJK OOK
Financiën heeft nog geen US-dollars beschikbaar gesteld aan importeurs