fbpx

CARICOM Electorale Waarnemersmissie start werkzaamheden

GFC NIEUWS- De CARICOM Electorale Waarnemersmissie heeft woensdag haar werkzaamheden aangevangen met het afleggen van een beleefdheidsbezoek aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.
Tijdens het onderhoud heeft de bewindsvrouwe de delegatie welkom geheten in de Republiek van Suriname en het belang benadrukt, van de afvaardiging door de CARICOM van deze Missie in verband met de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen op 25 mei 2020, meer nog tegen de achtergrond van de wereldwijde uitdagingen in verband met de COVID-19 pandemie.
De bewindsvrouwe heeft waardering uitgesproken aan elk delegatielid voor hun committering om af te reizen naar Suriname en de internationale electorale waarnemingsmissie uit te voeren, in het belang van regionale solidariteit en samenwerking.
Suriname is het eerste land in de regio die een verkiezing organiseert onder de huidige COVID -19 omstandigheden en zal daarom als model dienen voor de regio.
De delegatie onder leiding van Dora James, Supervisor van de Elections Commissie van St. Vincent and the Grenadines, heeft aangegeven dat de CARICOM een éénheid vormt en dat er hiermee ook gestalte wordt gegeven aan de integratie gedachte.
Voorts werd het belang van internationale waarneming voor zowel interne alsook externe partners benadrukt.
Het ligt in de bedoeling dat de 4-koppige delegatie naast gesprekken met het Onafhankelijk Kiesbureau alsook andere nationale verkiezingsautoriteiten, ontmoetingen zal hebben met onder andere het traditioneel gezag, vertegenwoordigers van politieke partijen, de media alsook maatschappelijk groeperingen.
President Desiré Bouterse zal de delegatie later deze week, op hun verzoek, ook ontvangen.

BEKIJK OOK
Achaibersing draagt vandaag over aan Albert Ramdin als ad-interim, Tjong-Ahin tweede vervanger