Caricom-ambassadeur biedt geloofsbrieven aan secretaris-generaal

GFC NIEUWS- Ambassadeur Chairmè Haakmat-Konigferander heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan de Caricom secretaris-generaal Irwin LaRocque in Georgetown, Guyana.
Met deze handeling is de ambassadeur ook toegelaten tot het Caricom Comité van Ambassadeurs. Leden van dit Comité zijn speciale vertegenwoordigers van hun land en spelen een belangrijke rol in de bestuursstructuur van de Caricom.
De belangrijkste taak van dit Comité is strategische adviezen en aanbevelingen te doen inzake de voortgang van het integratieproces in de Regio.
Ambassadeur Haakmat – Konigferander benadrukte de belangrijkheid van CARICOM als een regionale organisatie en de committering en de bijdrage die de Republiek Suriname levert aan het integrati proces.
Om de Caricom Joint Enterprises gedachte van president Bouterse, die in 2012 is geïntroduceerd in de Caricom, uit te voeren heeft Suriname onder andere met Barbados de samenwerking op het gebied van implementatie van de agrarische productie nadere inhoud gegeven.
De Caricom Joint Enterprises zal de private sector in de gelegenheid stellen om met gezamenlijke inspanningen duurzame kansen te creëren voor de Caribische Regio. Ook de nieuwe ontwikkelingen in de Regio op het gebied van aardolie en gas zijn besproken.
De regio wordt bedreigd door klimaatsverandering en Ambassadeur Haakmat – Konigferander benadrukte het mandaat dat Suriname kreeg tijdens de conferentie van de landen met een hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad (HFLD) in februari 2019.
Zij gaf aan dat Suriname zich zal blijven inzetten op internationaal niveau voor financiering ten behoeve van HFLD ontwikkelingslanden.
Aan Suriname’s verantwoordelijkheid in de Caricom voor gemeenschapsontwikkeling en culturele samenwerking, waaronder cultuur, gender, jeugd en sport zal ook ruime aandacht besteed worden, zodat Suriname een voortrekkersrol zal blijven vervullen van jeugdparticipatie op alle niveaus.
De secretaris-generaal wees op de ervaring die de ambassadeur heeft binnen het Caricom-gebeuren, en gaf aan zich te verheugen op haar visie met betrekking tot de verschillende vraagstukken waarmee de regio wordt geconfronteerd en garandeerde de ondersteuning van het Caricom Secretariaat aan de ambassadeur in het verwezenlijken van haar taak.
Ambassadeur Haakmat – Konigferander heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om in de marge van de ceremonie gesprekken te voeren met functionarissen van diverse Directoraten op het Caricom Secretariaat.