fbpx

CARDI oriënteert zich bij kokoskwekerijen

In het kader van het regionaal project ‘Coconut Industry Developement for the Caribbean’, was Maurice Wilson, de projectleider van het Caribbean Agriculture Research and Development Institute (CARDI) in Suriname voor oriëntatiebezoeken. Dit was medio november het geval. De projectleider heeft bezoeken gebracht aan de Pilot Kokoskwekerijen (Pilot Nurseries) en Integrated Pest Management (IPM) Plots .

Het bovengenoemd project wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) voor een bedrag van 3.5 miljoen Euro en wel uit de 10e Europese Ontwikkelingsfonds voor een duur van 4 jaar. De uitvoering van dit project is in handen van de International Trade Centre (ITC), gevestigd in Zwitserland en deze heeft vervolgens CARDI aangetrokken voor de uitvoer daarvan in de regio.

Aan dit project nemen negen (9) CARIFORUM-landen deel namelijk Belize, Dominica, the Dominican Republic, Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad and Tobago. In elk deelnemend land is een Nationale Stakeholder Platform (NSP) opgericht voor de uitvoering van het kokosproject.

In Suriname is Raymond Nojodimedjo, onderdirecteur Planning en Ontwikkeling van het ministerie van LVV, de voorzitter van het NSP en Mohamed Khodabaks is de aangewezen als de National Focal Point, NFP. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ondersteunt dit project met waar mogelijk door het beschikbaar stellen van de nodige faciliteiten.

Tijdens het bezoek aan de verschillende kokoskwekerijen in de districten Brokopondo, Para, Wanica en Coronie, heeft Wilson aangegeven dat er gelet moet worden op de weerbaarheid van de planten tegen plagen en ziekten.

Deze opgezette kokoswekerijen dienen als een motivatiebron en voorbeeld voor de particuliere sector, zodat zij ook kokoskwekerij(en) kunnen opzetten. Ondanks een tekort aan kokosnoten voor de aanmaak van plantmateriaal, lukt het aardig in de aanmaak daarvan.

Het ministerie van LVV verkoopt de plantmaterialen aan de boeren en verwerkers . Er zijn vijf soorten kokosnoten in Suriname en elk van hen verschilt in onder andere vorm, kleur, smaak, resistentie en het gebruik ervan.

Uit de voorlopige inventarisatie heeft Wilson aanbevolen dat er gelet moet worden op de veiligheidsvoorschriften en de gezondheid van de bevolking. De CARDI-projectleider en Khodabaks hebben na het oriëntatiebezoek aan de kokoskwekerij op Coronie, ook de kwekerij van Ricardo Vriesde bezocht.

Vriesde verbouwt en verwerkt kokos. Hij produceert kokosolie en –water. Wilson was onder de indruk van de kokosnootkwekerij van Vriesde en heeft hem adviezen gegeven.

Volgens Khodabaks moet Suriname in 2018 in staat zijn zelf plantmateriaal van de verschillende kokosnoten aan te kunnen maken. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de verwerking van kokosnoten tot diverse eindproducten met in achtneming de internationale veiligheidsstandaarden. Alle ontwikkelingen van het project dienen doorgespeeld te moeten worden aan de ITC.(GFC)