CARBICA XI kiest nieuw bestuur tijdens afsluiting conferentie

De Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) XI-conferentie werd afgesloten met de bestuursvergadering, waarbij de leden een nieuw bestuur hebben gekozen.

“Ik heb nu een adviserende rol te vervullen. Daarnaast heb ik als opdracht van het nieuw bestuur meegekregen om de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) verder vorm te geven en nog in 2019 te implementeren”, zegt Rita Tjien Fooh , die nu immediate past president is en oudvoorzitter van CARBICA, tevens Nationale Archivaris van Suriname.

De regionale archiefconferentie die in Suriname is georganiseerd kan als een succes worden beschouwd door de organisatoren. De conferentie die vier dagen heeft geduurd omvatte de workshop ‘Digital Records Management’, een paneldiscussie over National and International Emergency Response, gevolgd door een discussie over Migrated Archives.

Op de laatste dag van de Conferentie, zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland) met elkaar in discussie getreden.

Deze discussie ging over de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang tot archieven die berusten bij het voormalig moederland.

“Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden. Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma”, aldus de nationale archivaris.

Het nieuw bestuur (2019- 2022) ziet er als volgt uit: Avril Belfon (voorzitter- Trnidad & Tobago), Max Scriwanek (Curacao- vive voorzitter), Stanley Griffin (Secretaris- Jamaica), Vernanda Raymond (lid- Dominica), Kevin Montero (lid- Belize), Halcyon Wiltshire (lid- Barbados), Julien Benoit (lid- Guadeloupe).