Carambola fruitvlieg vormt vernietigende plaag binnen fruitsector

GFC NIEUWS- De Carambola fruitvlieg vormt een vernietigende plaag binnen de fruitsector.

Deze fruitvlieg veroorzaakt samen met andere fruitvliegen soorten directe schade aan het fruit, wat leidt tot verminderde productie en vruchtkwaliteit.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gaat de strijd aan met de Carambola fruitvlieg.

In dit kader is maandag op het ministerie een 8-daagse training “Eradiceren en beheersing van de Carambola fruitvlieg” van start gegaan, waarbij LVV-voorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van afdeling Plantenbescherming getraind zullen worden in het verantwoord bestrijden van deze destructieve fruitvliegsoort.

De training wordt verzorgd door een 8-man tellende delegatie vanuit Brazilië bestaande uit 2 tolken en 6 technische experts.

In Suriname is het ministerie van LVV verantwoordelijk voor het bestrijden van de fruitvlieg. In 2014 heeft ons land een bilaterale overeenkomst ondertekend met Brazilië ter ondersteuning van acties teneinde de Carambola fruitvlieg te bestrijden en uit te roeien.

Trainingen door Braziliaanse experts aan agrarische technici van het ministerie moeten de kennis-capaciteit ten aanzien van de plaag opbouwen.

De training die momenteel verzorgd wordt door de technische experts vanuit Brazilië, is de derde activiteit binnen dit bilateraal project, waarbij men zal ingaan op onder ander de biologie van de fruitvlieg, de wijze waarop het in Brazilië bestreden wordt en het gebruiken van biologische bestrijdingsmiddelen.

De uitroeiing en bestrijding van de fruitvlieg, is belangrijk voor de fruitproductie en export van fruit uit Suriname. Suriname verloor zijn exportmarkt van citrus naar de Verenigde Staten, als gevolg van quarantainebeperkingen voor de Carambola fruitvlieg.

Momenteel exporteert Suriname voornamelijk naar Europa, maar ook daar gelden verscherpte regels betreffende citrus en manja’s die vaker last hebben van de fruitvlieg.