fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Capaciteitsversterking ministerie Buitenlandse Zaken

In mei heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) een aanvang gemaakt met de uitvoering van het project “Capaciteitsversterking en het ontwikkelen van een geїntegreerd Strategisch Plan”, in samenwerking met de United Nations Development Program (UNDP). Vanwege het integraal karakter van eerder genoemd plan, hebben ook de buitenposten via video conferentie deelgenomen aan de werksessies.

Tijdens de trainingen Interpersoonlijke Ontwikkeling en Coaching and teamwork is het accent gelegd op de mentale map, coaching en mentoring. De nadruk werd tevens gelegd op vaardigheden ten aanzien van effectieve coaching, effectief werken in groepsverband en effectieve communicatie.

Bij de afsluiting van het project heeft minister Yldiz Pollack-Beighle een bijzonder woord van dank gericht aan de trainers, Dennis de Keyzer en Nagish Algoe, die namens de UNDP de trainingen hebben verzorgd.

OOK INTERESSANT
Surinaamse geboorteakten nu online

Alexis Armstrong, vertegenwoordiger van de UNDP, heeft aangegeven dat continue kennisverrijking een must is voor elke organisatie, wil die als een goede geoliede machine blijven doorrijden. Het is een eer voor de UNDP dat zij daaraan heeft kunnen bijdragen.

De minister sprak verder de hoop uit dat hetgeen is bijgebracht tijdens de trainingen, daadwerkelijk kan worden toegepast in het dagelijks werk op het ministerie en is zeer ingenomen met het grote aantal deelnemers die koste nog moeite gespaard hebben om de trainingen te volgen.

De afsluiting van de trainingen vond plaats met een symbolische certificaatuitreiking met daaraan gekoppeld een teambuildingsactiviteit.