fbpx

Capaciteitsversterking leiding overheidscrèches in ECD-concept

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de Training of Trainers in ‘Early Childhood Development’, die zij in samenwerking met COMCEC heeft georganiseerd vrijdag afgesloten.

Tijdens deze 5 dagen durende training, hebben de 12 hoofden die werkzaam zijn in de overheidscrèches en 2 particuliere crèches onder beheer van de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches Suriname (SBEC) van het ministerie, hun kennis en vaardigheden kunnen verhogen in onder andere het concept van ‘Early Childhood Development’ (ECD) oftewel vroege ontwikkeling bij kinderen, de ontwikkelingsfasen bij kinderen, persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen alsook curriculum behoeften en ontwikkeling in het kader van de ECD standaarden.

Het was een training op hoger niveau, als vervolg op de reeds verzorgde trainingen vanuit het ministerie.

Het ministerie van Social Protection in Guyana heeft met 5 deelnemers ook in deze training geparticipeerd. De deelnemers van Guyana hebben hun ervaringen gedeeld met de directie en stafleden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting over de regel- en wetgeving ter waarborging van zorg in crèches, opvanghuizen en peuterscholen.

Naast de training van de hoofden van de crèches, hebben de trainers enkele werksessies gehouden met stafmedewerkers van het ministerie als de SBEC, waarbij de focus is gelegd op de randvoorwaarden en de uitgangspunten voor het ontwikkelen en monitoren van beleid.

Met deze training is verder inhoud gegeven aan de planning en uitvoering van het beleid met betrekking tot het jonge kind in de leeftijdsgroep 0 tot en met 8 jaar, alsook de implementatie van de wet Opvanginstellingen, opzetten van de Controle Dienst en de standaarden voor zorg.

OOK INTERESSANT
Tienerouders Latour en omgeving krijgen kennis in opvoedingsvaardigheden

Ook is aan de werkrelatie tussen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het ministerie van Social Protection in Guyana verder inhoud gegeven, en zal de uitwisseling van informatie, kennis en expertise verder worden voortgezet met als doel elkaar onderling technisch te versterken.

In de komende twee weken zal de voortzetting plaatsvinden van de ‘On the Job’ training, die begeleidt wordt door twee nationale experts op het gebied van kinderopvang en vroege stimulatie van kinderen.

Deze praktische kant van de training vindt plaats in de Mama Georgetine Crèche, die binnen het kader van dit project eveneens is aangepast als toekomstige praktijk trainingsruimte voor vervolgtrainingen aan groeps- en crècheleidsters.

De opgeleide crèchehoofden en hoofden van de peuterscholen zullen verder begeleid worden door het ministerie en zullen het komend jaar de kennis overdragen aan groeps- en crècheleidsters van alle overheidscrèches en erkende particuliere crèches. Dit als onderdeel van de naleving op de wet Opvanginstellingen en opzetten van de Controledienst.(GFC)