fbpx

Cannabis binnenkort toegestaan binnen de gezondheidszorg

Cannabis, meer bekend als marihuana, wordt binnenkort toegestaan binnen de gezondheidszorg van Suriname. Hiertoe is het advies en monitoringsorgaan ‘wetenschappelijk onderzoek hennepteelt’ geïnstalleerd.

Het orgaan heeft onder andere tot taak het opzetten van een monitoringssysteem dat hem in staat stelt adequate controle uit te oefenen op de middelen en chemische stoffen die expliciet bij wet genoemd zijn.

De chemische stoffen komen voor op de bij deze wet behorende lijsten I, II en III, alsmede op de mengsels hiervan.

Verder heeft het orgaan ook tot taak het adviseren van de minister, gevraagd en ongevraagd omtrent de verplichtingen voortvloeiende uit de in artikel 1 lid 1 genoemde verdragen, alsmede ter zake ontwikkelingen in het kader van de nationale en internationale drugscriminaliteit, alsook het fungeren als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties ter zake in deze wet geregelde onderwerpen en het doen van verplichte rapportages aan internationale organisaties.

OOK INTERESSANT
‘Plan your money, plant your future’ thema Global Money Week

Minister Antione Elias van Volksgezondheid benadrukt dat Cannabis wettelijk slechts voor medicinaal en niet voor recreatief gebruik zal worden toegestaan. De bewindsman doet via de regering een oproep aan het advies en monitoringsorgaan om met het instellen van de wettelijke instanties veiligheidskleppen in te bouwen, waardoor het ministerie beschermt is tegen illegale praktijken en malafide organisaties.

Het orgaan is vandaag geïnstalleerd en zit aan voor drie jaren.(GFC)