Canawaima service stopgezet, alleen vrachtschepen toegestaan

GFC NIEUWS- De Canawaima Ferry Service is vanaf 13 maart per 00.00 uur stopgezet.

Aan de andere kant mogen alleen vrachtschepen tot Surinaams grondgebied worden toegelaten. Deze informatie verschafte minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) tijdens de persconferentie van het door de regering ingestelde managementteam coronavirus.

Volgens de bewindsman is aan het Canawaima Management de opdracht gegeven om na te gaan hoeveel Guyanezen terug moeten naar hun land. Nadat dit bekend is, zal door de minister van OWT&C de opdracht worden gegeven wanneer dit zal geschieden.

Aan de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zijn de instructies gegeven dat alleen vrachtschepen het land mogen worden toegelaten en dat er geen boten met een ander doel worden toegelaten. Hierop mag geen uitzondering worden gemaakt.

Indien de bemanningsleden van de vrachtschepen voor welke reden dan ook aan land moeten komen, dient daaromtrent eerst melding gemaakt te worden aan het managementteam COVID-19, zodat zij hun protocollen in werking kunnen brengen.

In samenwerking met alle luchtvaartmaatschappijen heeft de regering van Suriname verder besloten, dat binnen een (1) week te rekenen van 15 maart 00.00 uur tot en met zondag 22 maart 00.00 alle niet-ingezetenen (outbound) uit Suriname worden getransporteerd. Dit betekent volgens minister Chotkan dat de vliegtuigen vol vertrekken vanuit Suriname naar de verschillende bestemmingen en leeg terugkeren naar Suriname (ferry flights).

De vliegtuigen zullen na iedere vlucht met passagiers gedesinfecteerd worden door de verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Na afstemming met het managementteam COVID19 omtrent de beschikbare quarantaine mogelijkheden, zal worden bekendgemaakt vanaf wanneer het invliegen van Surinaamse ingezetenen zal plaatsvinden c.q. starten.

De communicatie naar deze ingezetenen zal plaatsvinden via de luchtvaartmaatschappijen en via de diplomatieke posten in de diverse landen.

Van belang is dat alle ingezetenen die teruggebracht zullen worden naar het Surinaams grondgebied, direct in quarantaine worden geplaatst voor minimaal 14 dagen.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

• Het Surinaams luchtruim is nog steeds gesloten voor inkomende passagiersvluchten.

• Ingaande 15 maart om 00.00 zal voor 7 dagen (1 week) volgens het vliegschema van de ‘scheduled airlines’ de gelegenheid geboden worden aan alle niet-ingezetenen (foreign nationals), Surinaams grondgebied te verlaten.

• Emergency (in and out) als cargovluchten blijven toegestaan.

• Alle inkomende passagiers, afkomstig uit COVID-19 risico gebieden, moeten volgens de gezondheidsveiligheidsprotocollen van het ministerie van Volksgezondheid 14 dagen in quarantaine.

• Surinamers/ingezetenen die zich momenteel in het buitenland vertoeven moeten zich op de aldaar gevestigde ambassades registreren. Voor hun zal er gewerkt worden aan een mogelijkheid hen naar Suriname te laten overvliegen, afhankelijk van het aantal plaatsingsmogelijkheden bij quarantaine. Deze maatregel zal over een week worden geëvalueerd.

Overige berichten