fbpx
Canadese overheid ondersteunt inspanningen om huiselijk geweld en Covid-19 in Suriname tegen te gaan

GFC NIEUWS- De Canadese overheid heeft 1,149,000 USD ter beschikking gesteld om de toegenomen gevallen van huiselijk geweld in 9 Caraïbische landen, waaronder Suriname, tegen te gaan.

Dit gebeurt via het “Enabeling, Gender- Responsive Disaster Recovery, Climate and Environment Resilience in the Caribbean (EnGenDER)” project.

Dit project creëert de mogelijkheid voor effectieve maatregelen en het weerbaar maken van verschillende gender groepen, tegen rampen, klimaat en milieu in het Caraibisch gebied.

Het EnGenDER programma wordt medegefinancierd door het Departement voor Internationale Ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk.

De uitvoering van het EnGenDER programma ligt in handen van de het Ontwikkelings Programma van de Verenigde Naties (UNDP) in partnerschap met Vrouwen Programma van de Verenigde Naties (UN Women), het Wereld Voedselprogramma (WPF) en de het Caraïbisch Organisatie voor Rampen en Noodsituaties (CDEMA).

Het algemeen doel van het EnGenDER programma is gericht op de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering voor de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen, jongeren, mensen met een beperking, inheemsen en tribale volken.

Margaret Jones Williams, hoofd van het UNDP-kantoor in Suriname, benadrukte in het verlengde hiervan dat; “Het om die reden belangrijk is dat kwetsbare groepen meer betrokken en meegenomen worden in de besprekingen over milieu- en klimaat uitdagingen, de grondoorzaken en de oplossingen, om hun weerbaarheid op te bouwen.”

Het is gebleken dat de Covid-19 een schaduw pandemie heeft gecreëerd die niet duidelijk zichtbaar is, maar van welke de effecten op slachtoffers van geweld door intieme partners rampzalig zijn. Voor de Covid-19-maatregelen in Suriname heeft al 32% van de vrouwen die een partner hebben gehad, zijn ooit slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld aangedaan door een intieme partner. Voor eenieder zou thuis een veilige haven moeten zijn, echter veranderd deze voor sommigen in een plaats van onveiligheid en angst.

Na overleg met nationale instanties, die betrokken zijn bij gendervraagstukken stelde UN Women een herbestemming voor van de reeds toegewezen EnGenDER financiering. Dit om op een duurzame wijze hulp te kunnen bieden en te spelen op de directe behoeften van de slachtoffers van huiselijk geweld. “We zijn dankbaar dat de partners welwillend gereageerd hebben op het gedane voorstel,” aldus Tonni Ann Brodber, Head of Office UN Women, MCO.

Verder voegt het plaatselijk Hoofd toe dat “inspanningen gericht op het terugdringen van huiselijk geweld, voorrang moeten krijgen als wij op weg naar ontwikkeling niemand willen laten achterlaten. SDG 5 is belangrijk in dit dialoog.”

In dit specifieke initiatief om huiselijk geweld tegen te gaan wordt de grote kwetsbaarheid van de eerdergenoemde groepen als gevolg van de pandemie erkend. In de eerste plaats zal de Canadese steun worden aangewend om campagnes te voeren die gericht zijn op bewustwording en gevoelig maken van de gemeenschap. Daarbij wordt de betrokkenheid van de gemeenschap om huiselijk geweld te voorkomen aangemoedigd en het (door)verwijssysteem voor een effectieve hulpverlening verbeterd.

Het project zal vrouwelijke slachtoffers van geweld ook ondersteunen bij hun zoektocht naar hulp, terwijl persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) zoals (mond)maskers, handschoenen en ontsmettingsmiddelen aan de Nationale Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) ter beschikking worden gesteld zodat die vervolgens quarantaine faciliteiten, alsook overheidsorganisaties die vrouwen hulp bieden, kunnen voorzien.

De Canadese ambassadeur voor Suriname, Lilian Chatterjee, benadrukte het belang om gedurende Covid-19-pandemie, mensen die tot de risicogroepen behoren te ondersteunen en merkt het volgende op: “Covid-19 brengt nieuwe uitdagingen en hindernissen voor het Surinaamse volk met zich mee. Door deze crisis zitten sommigen nu thuis vast met degenen die hen misbruiken, met een toename van geweld als gevolg. Samen met de autoriteiten en andere hulpverlenende instellingen streeft het EnGenDER project ernaar om dit geweld te stoppen en tegelijkertijd de mensen te ondersteunen die slachtoffer zijn geworden van dit geweld.”

Meer nieuws

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…