fbpx

Cabendadorp neemt eigen ontwikkeling ter hand

De bewoners van Cabendadorp zullen weldra hun eigen ontwikkeling ter hand nemen.

Op 14 juni heeft onder auspiciën van het directoraat van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) de ondertekening plaatsgevonden van de samenwerkingsovereenkomst tussen de bewoners van Cabendadorp en de ondernemer Liu Aitong rond de exploitatie van rondhout.

Cabendadorp heeft een gemeenschapsbos groot 4375 hectare. Bij de diverse consultatiemeetings met de gemeenschap werd deze overeenkomst met het traditioneel gezag doorgenomen en uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen.

Op de dag van de ondertekening hebben het traditioneel gezag, de dorpsoudsten en de ondernemer getekend. Ook de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft op een later tijdstip zijn handtekening geplaatst onder het document.

Steven Vroom, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, licht toe dat er op een van de bijeenkomsten een uiteenzetting is gegeven over bemensing en de doelen van het directoraat DDOI. Ook heeft hij de procedures en regels met betrekking tot de commerciële houtwinning in de gemeenschapsbossen uitgelegd.

BEKIJK OOK
Bedrijfsleven en vakorganisaties willen annulering verhoging EBS-tarieven

Vervolgens werden alle aanwezige dorpelingen alsook het traditioneel gezag gevraagd of er bezwaar tegen was dat de ondernemer Aitong aan commerciële houtwinning doet in het gemeenschapsbos terreinnummer 203 van het dorp. De gemeenschap gaf unaniem aan geen bezwaar te hebben.

Aitong heeft ook aangegeven graat te willen werken in het gemeenschapsbos van Cabendadorp en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze gemeenschap. Hij heeft reeds geïnvesteerd in het dorp, door een deel van de retributieschuld van het dorp te betalen bij Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

In de overeenkomst is opgenomen dat de ondernemer een bedrag van USD 10.000 zal storten welke als boost moet dienen voor de ontwikkeling van Cabendadorp. De achterstallige retributie welke bedroeg SRD 17.663, 87 en de SRD 25.000 zullen afgetrokken worden van de USD 10.000, welke is overeengekomen met partijen.

De ondernemer mag gelijk na de ondertekening van start gaan met zijn onderneming.