fbpx
C-47 wil straf – en civielrechtelijke vervolging verantwoordelijken ‘verdwenen’ US$ 100 miljoen kasreserve

GFC NIEUWS- De Vakcentrale C-47 wil dat zij die verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van US$ 100 miljoen kasreserve van de banken bij de Centrale Bank van Suriname zowel strafrechtelijke als civielrechtelijk worden vervolgd.

Dit laat de organisatie in een brief weten aan het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging.

Hieronder de brief:

“Geacht bestuur,

Hierbij naderen wij, allen vakverenigingen actief bij ondernemingen in de financiële sector alsook de overkoepelende vakcentrale, U met het volgende.

Anderhalve week terug is de gemeenschap opgeschrikt door het nieuws dat een deel van de aan de Centrale Bank van Suriname toevertrouwde vreemde valuta kasreservegelden, met name een bedrag van USD 100,000,000.00, oneigenlijk is gebruikt. Zelfs de directe gesprekspartners van de moederbank, nl. de banken, hebben via hun vakorganisatie aangegeven dat het voorgaande is geschied tegen de met hen gemaakte afspraken en zelfs tegen de richtlijnen van de moederbank. D

e Surinaamse Bankiersvereniging heeft dan ook haar misnoegen geuit over het feit dat zij kennelijk is misleid door met name de voormalige Governor middels onjuiste en onvolledige informatie.

Ook voor ons heeft voornoemde gang van zaken repercussies. Met voornoemde – op zijn zachtst gezegd – dwaze handelingen kunnen de banken in ernstige problemen geraken. Hierdoor worden ook een heleboel andere actoren in een avontuur gestort.

Zo kunnen spaarders worden beperkt in het doen van noodzakelijk uitgaven, doordat zij hun gelden niet onbeperkt kunnen opnemen, wordt de baanzekerheid van onze leden te grabbel gegooid en worden functionarissen van de moederbank in diskrediet gebracht. Onze leden krijgen het ook zwaar te verduren van gebelgde klanten. Hoe het ook zij, als belangrijke stakeholder hebben wij alle recht en belang op alle informatie.

Inmiddels zijn er informeel, vanuit een politiek podium, uitspraken gedaan over het gebruik van voornoemde gelden. Wij, als deel van de gemeenschap, hebben met verbijstering geluisterd naar voornoemde uitspraken over het gebruik van onze gelden. Die uitspraken zijn gebaseerd op hele leugens en halve waarheden. Het is dan ook gewenst dat de regering de gemeenschap zo snel als mogelijk informeert over het gebruik van voornoemd deel van de vreemde valuta kasreserves.

Ondanks de vele aanslagen die in de afgelopen periode zijn gepleegd op de integriteit van en het vertrouwen in de banken, hebben wij nog steeds alle vertrouwen in zowel de banken als het personeel van de moederbank en overige banken. Voorkomen moet echter worden dat bij grotere delen van de gemeenschap het idee postvat dat hun geld thuis veiliger is dan bij de bank.

Naar aanleiding hiervan wordt dan ook gevraagd of u het daarheen kunt leiden dat wij grondig worden geïnformeerd over het gebruik van voornoemde vreemde valuta kasreserves alsook de juiste hoogte van het bedrag.

De vraag die bij elkeen speelt en waar wij een concreet antwoord op wensen, is, wie heeft autorisatie hiertoe gegeven, wat was de voorgenomen bestemming en waarvoor is het geld daadwerkelijk gebruikt?

Wij willen onderstrepen dat er zowel strafrechtelijke als civielrechtelijk vervolging van de daders moet volgen.

Wij vragen of wij binnen een week na dato een reactie kunnen krijgen. Indien wij de gevraagde reactie niet krijgen, zullen wij genoodzaakt zijn om andere vakbondstechnische stappen te ondernemen,” aldus de progressieve Vakcentrale C-47.

Meer nieuws

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…