fbpx

C-47 vindt actie ABS terecht

De Progressieve Vakcentrale -47 (C-47) heeft reeds enige maanden de activiteiten van de Werknemers Organisatie bij het Algemeen Bureau voor de Statistieken, de WO-ABS, op de voet gevolgd. C-47 is de mening toegedaan dat de vakorganisatie alle mogelijke wegen heeft gevolgd om voor de CAO-werknemers binnen het Algemeen Bureau voor de Statistiek een redelijke en billijke verhoging van de lonen te krijgen.

De laatste loonsverhoging binnen het ABS is geweest per 1 januari 2015. Dat was een loonsverhoging van 4% die pas op 1 januari 2016 is ingegaan.

C-47 betreurt het en is tevens verbaast over het feit dat de overheid niet reageert op de roep van het personeel, ondanks het feit dat bekend is dat de economische situatie van dien aard is dat een aanpassing van het loon vereist is.

De vraag rijst waarom er bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek geen reactie komt, terwijl de overheid in andere gevallen wel is ingekomen met koopkracht versterking.

BEKIJK OOK
Palmentuin vanaf 1 december tot juni 2023 gesloten voor publiek

Nu de leden in actie zijn en er geen beweging komt in de positie van de Directie van het ABS omdat zij geen aanpassing van de Subsidie krijgt zal de Vakcentrale er alles aan doen de in actie zijnde vakbondsbroeders en zusters adequaat te ondersteunen.

Alle lidbonden bij overheidsinstellingen c.q. parastatale bedrijven die nu gebundeld zijn in een collectief van overheidsbonden, zullen geïnformeerd worden, waarna het standpunt, maar ook de aanpak aan het groter publiek, waaronder ook de overheid, bekend zal worden gemaakt. Indien die aanpak geen resultaat oplevert, zal niet geschroomd worden om de overige lidbonden in stelling te brengen om hun vakbondsmakkers te ondersteunen in hun rechtvaardige strijd.(GFC)