C-47 verstevigt internationale positie

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse vakcentrale C-47 heeft eind juni het 5ᵉ regionale congres van de Building and Woodworkers International (BWI) bijgewoond in Bogota Colombia.

Het ging in deze om een congres voor de regio Latijns America en het Caraibisch gebied.
C-47 werd op dit congres vertegenwoordigd door voorzitter Robby Berenstein.

BWI is een internationale federatie van vakbonden die vrije en democratische vakbonden met leden in de sectoren bouw, constructie, bouwmaterialen en houtkap en houtverwerking en daaraan gelieerde sectoren wereldwijd verenigt.

Het gaat in deze om 351 vakbonden en/of vakbondsfederaties met ruim 12 miljoen leden uit 117 landen.

Op dit congres zijn er een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo zijn er voor de verschillende groepen verkiezingen gehouden.

Binnen de structuur BWI is er naast de grote regionale onderverdeling in vijf regio’s een verdere onderverdeling van de regio’s in groepen.
Suriname is ingedeeld in groep 29 met alle overige lidbonden uit het Caraïbisch gebied inclusief de Dominicaanse Republiek.

Van 2023 tot 2025 zal, de Dominicaan, Pedro Julio Alcantara leiding geven aan groep 29, terwijl Berenstein van 2026 t/m 2028, leiding zal geven. Het is voor het eerst dat Suriname een leidinggevende functie krijgt binnen de structuren van de BWI.

OOK INTERESSANT
Strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden binnen Energie Bedrijven Suriname

Een ander belangrijk besluit dat is genomen op het congres welke met Suriname te maken heeft, is de bijzondere aandacht die de bescherming van het Amazone regenwoud zal krijgen vanwege klimaatsverandering.

Binnen BWI is hiervoor een speciale groep ingesteld, onder de naam Amazon Union Network. Dit netwerk bestaat uit de vakbonden binnen de BWI uit de houtkap en houtverwerkingssector uit alle 8 Amazonelanden. C-47 maakt dus ook deel uit van de Amazonenetwerk.

Er wordt in de maand augustus een speciale campagne gelanceerd door de BWI over de bescherming van dit gebied.
Op het congres is er een resolutie aangenomen die aangeeft hoe Amazon Union Network de situatie rond de bedreigingen van het Amazone regenwoud wil en zal aanpakken.
De resolutie is gepresenteerd door Claudio Da Silva Gomes, president van de Braziliaanse Vakbondsfederatie CONTICOM en Berenstein.
De resolutie is vooral samengesteld uit de bijdrage van de betrokken vakbonden over de situatie in hun land over de voornoemde bedreigingen.

OOK INTERESSANT
Deor(4) blaast laatste adem uit na door 6-jarige broer te zijn neergeschoten

Voor wat Suriname betreft is meegegeven de actuele situatie over cyanide – en kwikvervuiling van het Amazone regenwoud, maar ook is als voorbeeld om allianties aan te gaan tussen vakbonden en groepen van bewoners uit de Amazone naar analogie van wat zich in Suriname op dit stuk heeft afgespeeld meegenomen in de resolutie.

Tussen C-47 en de dorpsgemeenschappen van Apoera, Section en Washabo is er in mei een overeenkomst getekend, waarbij onder andere de belangen van de werknemers van Greenheart Suriname, die tevens inwoners zijn van voornoemde dorpen, centraal staan.

Het werk van het Amazon Union Network houdt direct verband met de aankondiging van de Braziliaanse President Lula, het Amazonegebied als primair aandacht punt te beschouwen binnen zijn beleid.

Zo heeft hij het initiatief genomen ook op regeringsniveau tussen alle Amazonelanden een pact te vormen ter bescherming van dit gebied.

Binnen dit kader wordt de C.O.P. 30 vergadering het wereldwijde overleg over klimaatsverandering in 2025 gehouden in het Amazonegebied en wel in het ons aller bekende Belem do Para.