fbpx

C-47 stelt regering ultimatum

GFC NIEUWSREDACTIE- De progressieve Vakcentrale 47, C-47, heeft kennis genomen van de bespreking die gevoerd is tussen de Regering van Suriname en een deel van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAKSUR, op vrijdag 10 februari.

De bespreking is tot stand gekomen nadat grote delen van de samenleving alsook de vakbeweging zich heeft uitgesproken over aangekondigde kostenverhogende maatregelen.

C-47 was bij voornoemd gesprek niet aanwezig, omdat er op hetzelfde moment een Assemblee van de Arbeid met haar lidbonden werd belegd. Naar vernomen wordt is het voorstel door delen van RAVAKSUR gedaan om een onderministerie voor BTW in het leven te roepen.

De Progressieve Vakcentrale 47, C47, wenst middels deze aan de samenleving kenbaar te maken dat zij dit voorstel niet ondersteund en dat dit voorstel niet vooraf in RAVAKSUR verband is besproken.

C-47 blijft van mening dat alle voorstellen van de vakbeweging over het herstelplan en de aan de hand daarvan reeds genomen en nog te nemen maatregelen reeds in rapporten zijn gepresenteerd aan de regering.

De eis van C-47 is daarom dat de gedane voorstellen worden uitgevoerd. Waar de samenleving nu behoefte aan heeft is uitvoering van een sociaal plan voor de sociaal zwakkeren, zonder dat de “middenklasse” wordt weggevaagd en daardoor de “gap”tussen de rijken en armen steeds groter wordt.

Aangegeven wordt dat de rek er voor velen uit is en dat het leven van alle dag is verworden tot een ware “struggle” om te overleven. Het wordt voor vele werkenden steeds moeilijker om brood op tafel te zetten.

BEKIJK OOK
Ambassadeurs Thailand en Pakistan bieden geloofsbrieven aan president

Het feit dat er keer op keer maatregelen worden gelanceerd zonder dat er adequaat flankerend beleid is dat ervoor moet zorgen dat het voor een ieder dragelijk blijft, komt zeer wrang over en is voor ons onacceptabel, zegt C-47.

Er is daarom een ultimatum gesteld aan de regering die op donderdag 16 februari verloopt.

C-47 eist het volgende:
– Terugdraaien van de verder verhoogde brandstofprijzen
– Direct uitvoering geven aan het rapport van de energiecommissie
– Uitvoering geven aan de voorstellen die door de vakbeweging zijn gedaan voor wat betreft andersoortige inkomsten voor de overheid
– Stopzetting van de bijna maandelijkse aanpassingen bij Telesur, waardoor internet voor grote delen van de samenleving onbereikbaar wordt
– Dat de belastingschrijven wederom worden aangepast
– Dat er concrete daden worden gesteld om de koersen te stabiliseren.

Het bestuur van C-47 en haar lidbonden komen op woensdag 15 februari weer bijeen, waarna besloten zal worden hoe de te voeren acties eruit zullen zien.

“Wij wensen te benadrukken dat u niet lichtvaardig met bovenstaande eisen omgaat. Om de eisen kracht bij te zetten, wordt een ultimatum verbonden die per donderdag 16 februari verloopt. Er zal dit keer geen genoegen genomen worden met gesprekken. De werkers willen daden zien,” aldus C-47 in een brief aan de president.