fbpx
C-47: regering en coalitie doorzichtig

GFC NIEUWS- Op zaterdag 21 maart heeft De Nationale Assemblee de ontwerp Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren goedgekeurd.

En volgens de berichtgeving van afgelopen maandag zou de president de ontwerpwet hebben bekrachtigd. Dit ondanks de enorme golf aan kritiek van verschillende maatschappelijke groeperingen over zowel het proces van goedkeuring als de inhoud van de ontwerpwet.

Volgens de considerans van de ontwerpwet is de wet nodig voor de duurzame ontwikkeling van Suriname, voor een betere handhaving van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 en voor het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Hoewel niet kan worden ontkend dat de wet enkele positieve zaken bevat, is het ook overduidelijk dat de wet zaken bevat die heel negatief kunnen uitwerken.

Het handelen van de regering c.q. de coalitie is doorzichtig. De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren moet het beeld van een daadkrachtige regering c.q. president wekken. Zogenaamd een president die doet wat hij keer op keer heeft beloofd, nl. de koers omlaag brengen.

Op straat wordt juist gegrapt dat de koers steeds omhoog gaat als de president beloofd die omlaag te zullen brengen. De wet zal de koers niet structureel omlaag brengen. Daarvoor zijn er andere maatregelen nodig, waaronder prudent financieel beleid.

Verscheidene maatschappelijke groeperingen, waaronder het bedrijfsleven, delen van de vakbeweging en de Vereniging van Economisten hebben jarenlang keer op keer gewaarschuwd voor het agressief en ondoordacht leen-, uitgaven- en corruptie faciliterend beleid van de regering.

Tevergeefs, de regering c.q. de president is Oost-Indisch doof. Elk advies werd/wordt afgedaan als afbouwende kritiek. Waarvoor toen is gewaarschuwd is thans uitgekomen. De koers is op hol geslagen.

In plaats van ombuiging van het beleid door betrokkenheid van zoveel mogelijk stakeholders, graaft de regering zich juist in. Op vrij sluwe heeft de coalitie de voornoemde ontwerpwet goedgekeurd. Dit terwijl aan maatschappelijke groeperingen, waaronder de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), juist een andere voorstel tot wetswijziging is voorgehouden. De oppositie heeft begrijpelijkerwijs niet hieraan meegewerkt. Dit scheelt de coalitie niet. Met alle haast moet de zoveelste gelegenheidswet aan de samenleving worden opgedrongen. Een ware tirannie van de smalle meerderheid.

Niet alle gevolgen van ontwerp Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren zijn te overzien. Wat nu wel te overzien is, baart onze leden wel enorm zorgen. De werkgevers, vereniging in deze de VSB, hebben reeds van zich laten horen. De wet maakt volgens hen dat willekeur wordt toegepast.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme bepaalt welke goederen wel of niet geïmporteerd mogen worden. Er is veel rechtsonzekerheid in de wet die niet goed in elkaar zit. Hierdoor ontstaat er willekeur. Men verwacht dat er een bankrun kan ontstaan als de wet wordt afgekondigd.

Ook de Algemene Aannemers Vereniging heeft gewezen op de consequenties van de inwerkingtreding van de wet op de constructiesector, met name de aannemers. Ook daar ligt de baanzekerheid van werknemers op het spel.

Vermeld moet worden dat ook de positie van de Centrale Bank van Suriname zoals die bij wet is vastgesteld, wordt ondermijnt door een ander instituut in het leven te roepen die wordt belast met toezichthoudende taken.

Wij roepen de regering op om de belangen van het volk voorop te stellen en te komen met maatregelen die structureel rust zullen brengen op het financieel front. Hierbij moeten alle relevante maatschappelijke groeperingen functioneel worden betrokken.

Wij roepen C-47 op om met alle haar ten dienste staande middelen en in samenwerking met zoveel mogelijk gelijkgerichte groeperingen in actie te komen tegen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en handelingen van de regering om onze economie verder te verzieken.

– de Progressieve Vakcentrale 47, C-47
– De Surinaamse Bank Werknemers Organisatie, DSBWO
– De Hakrinbank Werknemers Organisatie, HWO
– De Surinaamse Volkskredietbank Werknemers Organisatie, SVWO
– De Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie, NOBWO
– De Algemene Bond voor Banken in Suriname. ABBS
– De Self Relaince Werknemers Organisatie, SRWO
– De Organisatie voor Werknemers bij Assuria Suriname, ORWASS
– De Parsasco Werknemers Organisatie, ParWO
– De Bond van Personeel bij het Algemeen Statistiek Bureau, BPABS
– De Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie, CBSWO

Namens deze,

Robby Berenstein

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…