C-47 presenteert standpunt over recente wijziging Wet Bruto Toegevoegde Waarde

GFC NIEUWSREDACTIE- De Progressieve Vakcentrale 47, oftewel C-47, zal vandaag een spoedpersconferentie houden om hun standpunt kenbaar te maken over de recente wijzigingen in de Wet Bruto Toegevoegde Waarde (btw) in Suriname.

Deze wijzigingen, met een marginale meerderheid aangenomen door De Nationale Assemblee, hebben geleid tot verdeeldheid en zorgen onder vakbonden en politieke fracties in het land.

De btw-wet in Suriname is voor de derde keer in een jaar tijd gewijzigd, met controversiële nieuwe toevoegingen. De oppositiepartijen, waaronder de NDP, NPS en BEP, hebben zich principieel tegen deze wetswijziging uitgesproken. Ze vrezen dat deze wet het al geplaagde volk verder in de armoede zal storten.

Aan de andere kant beweert Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning dat deze wijzigingen noodzakelijk zijn om de economie te stabiliseren en de goedkeuring van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te verkrijgen.

Het IMF en de druk om te hervormen

De wijzigingen in de btw-wet worden gepresenteerd als een cruciale stap om het IMF tevreden te stellen en financiële steun te veilig te stellen. Op technisch niveau is er overeenstemming bereikt tussen Suriname en het IMF, wat suggereert dat de derde tranche van $53 miljoen binnenkort kan worden overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname. De wetswijziging, die bedoeld is om meer belastinginkomsten te genereren, lijkt de beoordeling positief te beïnvloeden.

OOK INTERESSANT
Basis- en VOJ-scholen sluiten in oktober om 12:00 uur vanwege extreme hitte

Echter, de kritiek op de btw-wijziging is aanzienlijk. Er zijn zorgen geuit over de governmenttake op brandstof, die door sommigen als illegaal wordt beschouwd. Raghoebarsing heeft beloofd naar deze kwestie te kijken, maar het blijft een bron van geschil. Verder zal de verhoging van de btw op brandstof van 5% naar 10% naar verwachting een domino-effect hebben op verschillende sectoren, wat leidt tot een bredere impact op de bevolking.

Daarnaast wordt nu ook 5% btw geheven op elektriciteit, terwijl de regering tegelijkertijd subsidies afbouwt. Dit wordt gezien als een extra last voor de burgers, die al met stijgende kosten te maken hebben.

Politieke leiders zoals Ronny Asabina van de BEP en Patricia Etnel van de NPS beweren dat de regering alternatieve inkomstenbronnen zou moeten overwegen, zoals de hout- en goudsector, in plaats van de lasten te verzwaren voor de gewone burgers.