fbpx

C-47: persvrijheid in Suriname zwaar onder druk

De Vakorganisatie C-47 verwerpt de houding van de regering naar de media door stopzetting van een radioprogramma ‘ Zeven Even’ van de RBN, maar ook bedreigingen in de vorm van het intrekken van radio en televisie vergunningen die zogenaamd niet voldoen aan de normen en waarden zijn sterk overtrokken en ongegrond.

De motivatie van deze actie wordt door de regering omschreven als te zijn beledigende aanvallen op regeringsfunctionarissen en politieke figuren. C-47 maakt zich zorgen over de beleving van de persvrijheid in ons land.

“De kritische beoordeling van zaken door de media mag nooit onder druk komen te staan en journalisten moeten zonder angst en in vrijheid zich kritisch kunnen uiten en hun werk doen. Overigens is vrijheid van meningsuiting in onze grondwet opgenomen en is een belangrijke voorwaarde voor democratisering van de samenleving.

Onder geen beding zal worden toegestaan dat net als in de jaren ‘80 de pers aan banden wordt gelegd en gecriminaliseerd. In de tijd waarin we leven is het afgelopen met dit soort praktijken. Voor C-47 is het ‘vrije woord’ het instrument om informatie en haar boodschappen te kanaliseren naar de samenleving.

In een democratisch systeem mag nooit aan het vrije woord gekomen worden omdat informatie een voorwaarde is voor ontwikkeling, vooruitgang en verdere democratisering. C-47 is zich bewust van de enorme vlucht van sociale media en de enorm toegenomen mogelijkheden voor gewone burgers om van alles en nog wat te schrijven. Onderkend wordt dat sociale media een enorme boost heeft gegeven aan de persvrijheid.

OOK INTERESSANT
Verdachten aangehouden met smokkelwaar nabij steiger te Meerzorg

Anderzijds, moeten we op een geciviliseerde manier om kunnen gaan met verschillen van meningen in een democratie. Ook de wijze waarop de regering met verschillende maten meet is verwerpelijk omdat er ook veel te doen is om uitzendingen van haar eigen Staatsradio en Voorlichtingsprogramma’s.

De actie van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie ziet C-47 als een poging tot intimidatie en ‘verzieking’ van de vrije pers. C-47 verwerpt staatsbemoeienis in de media en roept de regering op de fundamentele rechten van journalisten te respecteren.

C-47 zal zich altijd sterk blijven maken voor de Vrije Pers, maar bovenal voor het respecteren van de diverse fundamentele vrijheden en rechten die wij als land hebben geratificeerd en verankerd zijn in onze Grondwet.

In dit kader wensen wij de gemeenschap in herinnering te brengen de door deze zelfde overheid ondernomen acties als sanctie tegen leerkrachten en onderwijzers die voor hun rechten opkwamen. Evenmin als in dat geval mag de Vrije Pers niet monddood worden gemaakt omdat ze in grote mate bijdraagt aan de opbouw van de maatschappij en democratiseringsprocessen”, aldus de Vakorganisatie C-47.(GFC)