C-47 ondersteunt Karel Eckhorst als nieuwe governor CBvS

GFC NIEUWS- De vakcentrale C-47 ondersteunt Karel Eckhorst als nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
“Naast alle overige zaken heeft hij de juiste uitstraling om de nodige rust te brengen binnen de financiële sector,” schrijft voorzitter Robby Berenstein van C-47 in een brief aan president Desi Bouterse.
C-47 is op 17 februari niet ingegaan op een uitnodiging van de president met als agendapunt ‘Nieuwe Governor Centrale Bank van Suriname’.
Berenstein: “Helaas kunnen wij niet ingaan op uw uitnodiging als vermeld in voormeld schrijven. In dit verband verwijzen wij u naar ons schrijven d.d. 15 februari 2020, met als onderwerp: Niet bijwonen besprekingen met president op 10 en 15 februari 2020.
“Wij wensen niet te worden gebruikt voor propagandadoeleinden. Wanneer de regering laat zien dat zij bereid is om zaken bij de bron te bestrijden, dan pas zult u in ons een bondgenoot vinden.
“Daarnaast willen wij voorkomen dat er een Babylonische spraakverwarring ontstaat door samen met bonden en vakcentrales over deze kwestie te delibereren die geen directe betrokkenheid hebben in de sector. Wij willen en moeten voorkomen dat er door hen een dominant standpunt gevormd wordt over een kwestie waar zij als werknemersvertegenwoordiger geen direct belang bij hebben.
“Wij voelen ons ook verplicht u te wijzen op de beledigende en arbeidsonvriendelijke uitspraken van de regeringswoordvoerder. Hij heeft er niet voor geschroomd ondergetekende als voorzitter van de Progressieve Vakcentrale 47, C-47, en de bond bij de Centrale bank alsook collega vakbondsleider van de BVL en ALS en het personeel bij de Centrale Bank op ongepaste wijze te bespreken. De door hem gedane uitspraken druisen bovendien in tegen alle rechten van arbeiders. Rechten die wij als land hebben geratificeerd,” aldus Berenstein.