fbpx

C-47 keurt ontaarding acties af, eisen aan de regering nog recht overeind

GFC NIEUWSREDACTIE- De Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) en haar lidbonden zijn enorm geschokt door de wijze waarop dat wat door de organisatoren was aangekondigd als een vreedzame protestactie in Suriname, is ontaard in ordinaire plunderingen en vernietigingen van eigendommen van zowel bedrijven als individuen.

Op geen enkele wijze zullen die vernietigingen worden goedgekeurd.

C-47 heeft in het kader van de verslechterende leefomstandigheden het initiatief genomen om een actie af te kondigen welke tot doel had, het economisch verkeer vanaf 11.00u stil te leggen. Het aktieparool was de bedrijven te sluiten om 11.00 en daarna naar huis.

Voorst heeft zij het aan de leden van de lidbonden overgelaten om zich te begeven naar het plein. Voor de goede orde zij gesteld dat C-47 geen organisator was de acties op het plein.

Bestuursleden van C-47, waaronder de voorzitter, waren wel rondom het plein aanwezig, maar hebben duidelijk te kennen gegeven dat het een volksprotest was. Vol afkeuring kijkt C-47 dan ook naar de wijze waarop het geheel is ontaard.

De eisen die door C- 47 zijn gesteld, zijn aan de vooravond van de aangekondigde acties aan de regering voorgehouden. Aan de regering is duidelijk gemaakt dat de rek er, voor grote delen van de werkers, uit is.

OOK INTERESSANT
Presidentiële Werkgroep moet Creola vooruithelpen

Vermeldenswaard is dat de eisen voor de Centrale nog recht overeind staan, evenals het feit dat wij nu concrete daden van overheid verwachten.

Voor C-47 is te allen tijde erkenning van het recht op vreedzame en rustige betogingen het hoogste goed en zij zal dit als zodanig blijven hanteren.

C-47 zal in tegenstelling tot wat de bedrijfsleven organisaties verwachten of suggereren geen enkele ownership nemen voor de ontaarding van het protest en de daarop gevolgde vernielingen, omdat zij geen deel heeft gehad in het uit de hand lopen van het volks protest en de acties van individuen die onrechtmatige en criminele handelingen hebben gepleegd.

“Bij deze roepen wij de totale samenleving op de democratie hoog in het vaandel te houden en zich te onthouden van het plegen van onrechtmatige en criminele gedragingen en roepen op de rust te doen wederkeren in Suriname.

“Als Vakcentrale, die midden in de samenleving, staat zal zij het recht op vreedzame betogingen blijven exerceren om de eisen van de werkers kracht bij te zetten”.