Buza wil intensievere samenwerking met Surinaamse diaspora

Om Surinamers in de Diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname, werd een workshop “Mapping of the Diaspora” gehouden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan de workshop namen diverse relevante groepen uit de publieke en private sector deel, alsook NGO’s.

Tijdens deze workshop moesten de participanten in werkgroepverband 4 vragen beantwoorden over de Diaspora. Hun input zal gebruikt worden voor het uitzetten van de “Road Map for the Diaspora, teneinde de Diaspora zo efficiënt en effectief mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van ons land.

De workshop werd geopend door waarnemend direkteur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Luziano Truideman, en door een vertegenwoordiger van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Eraina Yaw.

Truideman stelde in zijn openingstoespraak onder meer het navolgende: “het is van belang in kaart te brengen de Surinamers die wonen en werken in het buitenland. Het registreren van hun kwaliteiten en capaciteiten, zal niet alleen van groot belang zijn voor het gericht ontwikkelen en uitvoeren van beleid op regeringsniveau, maar ook voor de relevante sectoren die mede bepalend zullen zijn voor de vraag en het aanbod van expertise. Deze sectoren zullen moeten worden voorzien van informatie die een betrouwbare weergave dient te zijn van de kennis en vaardigheden van deze categorie personen”.

In eerste instantie wordt gedacht aan expertise in de sectoren: Visserij, Agrocultuur, Informatie en Technologie en Onderwijs, welke mogelijkheden zullen creëren voor het aantrekken van investeringen in Suriname”.

De deelnemers hebben zich tijdens de discussies gebogen over vier elementen: doelen, kennis over de diaspora, het opbouwen van vertrouwen en de mobilisatie van de Diaspora voor de ontwikkeling van ons land.

In de samenwerking tussen de IOM en het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt naar aanleiding van de workshop de “Road map” voor de diaspora ontwikkeld, teneinde een vertrouwensband te creëren tussen de regering en de Surinaamse diaspora zodat deze gericht betrokken kan worden bij de verdere ontwikkeling van ons land.(GFC)

Overige berichten