fbpx

Buza Suriname protesteert tegen verklaring USA en enkele EU-landen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) van Suriname verwerpt de reactie van een aantal diplomatieke vertegenwoordigingen in Suriname over de uitspraak van de Krijgsraad inzake het 8-decemberproces.

Dit is per diplomatieke nota kenbaar gemaakt aan de samenstellers van de verklaring, meldt Buza.

De Chefs de Poste van de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, de Franse Republiek, Duitsland, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een verklaring doen uitgaan, waarin zij een waardeoordeel geven over het proces dat bij de rechterlijke macht dient, hetgeen een regelrechte inmenging is in de interne aangelegenheden van de Republiek Suriname.

Internationaal aanvaarde regels en principes, zoals vervat in onder anderen het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede het Verdrag van Wenen inzake het Diplomatiek Verkeer, verbieden iedere vorm van inmenging in interne aangelegenheden van soevereine staten.

BEKIJK OOK
Newmont Suriname eist dat alle werknemers gevaccineerd zijn tegen Covid-19

Verder deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken mede dat het genoegzaam bekend is dat het 8 december proces een politiek proces is en benadrukt dat de Surinaamse Regering zich niet laat dicteren in nationale aangelegenheden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met klem erop wijzen dat op basis van internationaal aanvaarde regels en normen van iedere diplomatieke vertegenwoordiging wordt verwacht zich te onthouden van elke handeling welke een politieke beïnvloeding zou kunnen inhouden.