Buza start WhatsApp chatgroepen voor gestrande Surinaamse ingezetenen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) is overgegaan tot de aanmaak van WhatsApp chatgroepen ten behoeve van gestrande Surinaamse Ingezetenen.
Het doel hiervan is om 24/7 in contact te staan met de gestrande Surinamers die zich bevinden op locaties waar er geen Surinaamse missie gevestigd is.
Op locaties waar er wel een Surinaamse missie gevestigd is, zal slechts informatie worden gedeeld met de gestranden via de WhatsApp groep.
De overige (interactieve) communicatie geschiedt via de Surinaamse vertegenwoordiging aldaar.
De twee nummers waarop geappt kan worden zijn:
– Telesur: (597)8425998
– Digicel: (597)7660759

Overige berichten