Buza-minister naar vergadering CELAC

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, participeert aan de II China – CELAC Vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken. Het belangrijkste agendapunt van deze vergadering is de goedkeuring en aanname van de Verklaring van Santiago van de II Ministeriële Vergadering van het China – CELAC Forum (CCF).

De vergadering wordt voorafgegaan door de vergadering voor CELAC Nationale Coördinatoren, die de belangrijke documenten zullen voorbereiden en ter goedkeuring c.q. aanname zullen worden voorgelegd aan de vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken.

Het doel van deze vergadering is om de samenwerking tussen China en de Latijns Amerikaanse en Caribische landen verder uit te diepen en te versterken. Hierbij is van belang dat de samenwerking is gebaseerd op het principe van wederzijds voordeel en respect; gemeenschappelijke groei, win-win-samenwerking en uitwisseling van standpunten over internationale en regionale kwesties van gemeenschappelijk belang.

Ook zal worden gelet op duurzame ontwikkeling in de verschillende landen en veelbelovende samenwerkingen zullen worden bevorderd in prioriteitsgebieden, zoals vastgelegd in de Joint Action Plan 2019 – 2021.

Momenteel werken de landen die deel uitmaken van het China – CELAC Forum reeds samen op het gebied van beleid, veiligheid, handel investeringen, financiën, infrastructuur, transport, industrie, wetenschap, technologie, cultuur & milieu. Het ligt in de bedoeling om de samenwerkingsgebieden uit te breiden naar gezondheidszorg, toerisme, armoedebestrijding en rampenbestrijding.

Het is verwachtbaar dat tijdens dit forum het “One Belt, One Road” initiatief van China onder de aandacht zal worden gebracht, welke een uniek platform biedt voor de ontwikkeling en synchronisatie van coördinatiestrategieën.

Suriname heeft goede bilaterale relaties met China en al meer dan 40 jaar is China een instrumentele partner in de ontwikkeling van Suriname, met samenwerking op verschillende gebieden, zoals infrastructuur en huisvesting, economie, handel en financiën.

Als snelgroeiend ontwikkelingsland zal China een belangrijke rol blijven spelen in het kader van duurzame ontwikkeling in de wereld en Suriname wil deze samenwerking in het kader van het China partnerschap ten voordele van alle betrokken landen uitbreiden.

De vergadering wordt vandaag afgesloten.(GFC)

Overige berichten