Buza heeft werkbespreking met honorair consuls in Suriname

De minister van Buitenlandse Zaken (Buza), Yldiz Pollack-Beighle, had deze week een werkbespreking met de honorair consuls (hc’s) in Suriname. In totaal hebben 19 van de 31 hc’s deelgenomen aan het overleg dat enerzijds de relaties tussen het Buza en de hc’s moet intensiveren en anderzijds deze nauwer te betrekken bij het leveren van een bijdrage aan de verdere verdieping van de bilaterale relaties met de landen, die zij vertegenwoordigen.

Buza wil hiermee zorgen voor een gezamenlijke inspanning teneinde de nationale ontwikkelingsdoelen te realiseren.

Wederzijds is vastgesteld dat deze ontmoeting een belangrijke stap is in het nieuw leven inblazen, in de samenwerkingsrelatie tussen het ministerie en de hc’s in Suriname.

Er zijn na de presentaties over het buitenlands beleid en de rol van de hc’s enkele afspraken gemaakt en besluiten genomen over het houden van regelmatig werkoverleg, herdenking van de dag van de hc’s op 12 maart en training.(GFC)

Overige berichten