Buschauffeurs ontvangen officiële toewijzing van grondpercelen

buschauffeurs

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens een symbolische ceremonie, die werd gehouden op het kabinet van de Surinaamse vicepresident, Ronnie Brunswijk, werden de eerste vijftig buschauffeurs van diverse stadsroutes verblijd met officiële bereidverklaringen voor toegewezen domeingrond.

De uitreiking van deze documenten vond plaats namens de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, als erkenning voor hun dienst en inzet.

De Belangen Organisatie Van de Buschauffeurs (BOVB), een vereniging die de belangen van de chauffeurs behartigt, heeft gedurende een aanzienlijke periode aandacht gevraagd voor verbeteringen in werkomstandigheden, salaris en sociale voorzieningen.

De overhandiging van grondpercelen markeert een positieve wending in de voortdurende dialoog tussen de regering en de vertegenwoordiger van de buschauffeurs, Turney Shereve, tevens voorzitter van de BOVB.

De toewijzing van deze percelen aan de 104 geregistreerde buschauffeurs wordt met groot enthousiasme ontvangen door Shereve, die het als een bemoedigende mijlpaal beschouwt.

Brunswijk benadrukt dat deze actie voortkomt uit een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe. Het is een stap in lijn met de regeringsdoelstelling om elke Surinaamse burger vanaf hun achttiende levensjaar in staat te stellen een eigen stuk perceel te bezitten. Deze inspanning illustreert het streven naar een betere toekomst voor alle burgers en onderstreept het belang van collectieve vooruitgang.

OOK INTERESSANT
Nieuw schooljaar start Op 2 oktober ondanks ongoing gesprekken over koopkrachtversterking en belastinghervormingen