fbpx

Bus-en boothouders hebben ook een gezin te onderhouden

INGEZONDEN– Bus-en bushouders vragen al geruime tijd op tariefaanpassing.

Een aanpassing midden 2020 is al achterhaald, daar de brandstofprijzen daarna een paar keer zijn verhoogd en de kosten voor onder meer de aanschaf van nieuwe banden, ook zijn verhoogd.

Daarnaast zijn de prijzen voor levensmiddelen gestegen en hebben de bus-en boothouders net als anderen een gezin om te onderhouden. Een tariefaanpassing is op grond hiervan meer dan billijk.

Het is voor ons bushouders bijna onmogelijk geworden om onze bussen te onderhouden. Niet alleen zij die de staatsbussen rijden, maar ook de particuliere lijnbushouders hebben het zwaar.

Wij begrijpen best wel dat de gemeenschap niet zit te wachten op nog een verhoging, maar ook wij maken deel uit van de samenleving en voelen het ook in onze portemonnee.

Een dag na de laatste tariefsverhoging in 2020 is de brandstofprijs omhoog gegaan. Wij hebben echter niet alleen te kampen met de verhoogde brandstofprijzen, maar ook de verhoogde prijzen voor onderdelen en de verminderde aanloop van mensen als gevolg van Covid-19.

BEKIJK OOK
Surinaams Vrouwen Kollectief en Organic Movement

We hebben teveel geduld betracht. Ook wij hebben onze eigen vaste lasten en een gezin te onderhouden. De gestegen brandstofprijs zorgt voor extra kosten en schieten wij steeds voor.

Wij dekken eerst alle kosten, voordat we worden uitbetaald voor de nieuwe maand. Maar de meeste bushouders kunnen het zich niet meer permitteren, om vooraf alle kosten te dekken, omdat bijna alles omhoog is gegaan.

Persoonlijk geef ik, noch de vorige regering noch de huidige regering de schuld, maar men dient maatregelen te treffen, die in het voordeel is van eenieder en niet voor een bepaalde groepering alleen.

P. Bisnath
PL-bushouder

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar¬†[email protected]

BEKIJK OOK: Vakbonden in Suriname tandeloos