fbpx

Burnside heeft nu controlepost LBB

GFC NIEUWSREDACTIE- Districtscommissaris (dc) Maikel Winter van Coronie (Suriname) noemt de oplevering van de veldpost te Burnside een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat.

De Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) zal door in gebruik name van deze veldpost beter in staat zijn controle uit te oefenen op natuurschoon in het district Coronie. Als dc van Coronie gaf hij de garantie dat het commissariaat altijd haar medewerking zal verlenen aan de Dienst LBB.

De Dienst LBB van het ministerie van GBB is belast met het beheer van de beschermde gebieden en de handhaving van de Natuurbeschermings- en Jachtwet van 1954.

Hoofd LBB Roelf Cairo noemde dit een bijzondere mijlpaal, omdat hiermee invulling is gegeven aan het dringend verzoek van de Coroniaanse gemeenschap om in dit district Jachtopzieners beschikbaar te hebben die kunnen zorg dragen voor de controle op naleving van natuurbehoud en natuurbescherming.

OOK INTERESSANT
Braziliaan Costa Silva door politie gezocht voor deelneming aan criminele organisatie

Daarnaast is de Dienst LBB ook belast met de bescherming van het bos, inclusief Mangrove vegetatie die van belang is voor de bescherming van de kust tegen afkalving of erosie.

Door middel van het nu in uitvoerende kustproject, gefinancierd door de EU en de UNDP wil het ministerie komen tot efficiënt beheer van de beheersgebieden en daarmee ook de voorkomende Mangrove vegetatie. Daarbij zullen er volgens Cairo samenwerkingsverbanden moeten zijn met de lokale gemeenschap, belanghebbenden en overheidsinstanties.