fbpx

Burgers kunnen terecht bij LVV voor analyse landbouwgrond

GFC NIEUWS- Eenieder die behoefte heeft aan een analyse van de bodem waar zij landbouwpraktijken uitvoeren of gaan uitvoeren, kan terecht bij het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Deze afdeling heeft als hoofdtaak het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.

De afdeling Agrohydrologie heeft ook als taak om bodemfysische grootheden vast te stellen zoals: doorlatendheid, volume gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. Daarnaast verricht de afdeling ook bodembemonsteringen t.b.v. chemische analyses.

Aangezien het ministerie van LVV op dit moment niet beschikt over een eigen bodem chemisch laboratorium, worden de grondmonsters aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) of bodemkundig laboratorium van Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) aangeboden voor het verrichten van chemische analysen.

BEKIJK OOK
BBS'er veroorzaakt aanrijding en slaat op de vlucht, wordt ontwapend door omstanders

De bemonstering door LVV is gratis, maar voor de chemische analyses wordt er wel vergoeding door CELOS en ADEK gevraagd.

Eénvoudige metingen zoals pH en zoutgehalte kunnen met veldmetertjes van LVV wel verricht worden.

Maar voor de voedingselementen zoals (N.P.K. Ca, Mg etc.) worden de bodemmonsters naar CELOS/ADEK gestuurd.

Microbiologische analyses om irrigatie waterkwaliteit te bepalen, worden door het Centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) uitgevoerd.