Burgers betwijfelen noodzaak van Corantijnrivier brug gezien andere prioriteiten

Denken nadenken

GFC NIEUWSREDACTIE- Ondanks de beloften van economische groei, neemt op sociale media de kritiek toe op het voorgestelde brugproject over de Corantijnrivier.

Een groeiend aantal burgers ziet de bouw van deze brug niet als een prioriteit, met verwijzing naar meer urgente zaken zoals volksgezondheid, wegeninfrastructuur, onderwijs en criminaliteitsbestrijding.

Het half miljard US$ project, dat Suriname met Guyana zou verbinden, heeft veel mensen ertoe aangezet om de vraag te stellen of de middelen niet beter elders zouden kunnen worden geïnvesteerd.

“Wat is de zin van een nieuwe brug als onze bestaande wegen in slechte staat zijn?” vraagt één gebruiker. “Zou dit geld niet beter kunnen worden besteed aan gezondheidszorg en onderwijs?”

Daarnaast zijn er bezorgdheden over het onduidelijke eigendomsrecht van het gebied waar de brug zou komen. Men vreest dat Suriname mogelijk volledig voor de kosten opdraait, terwijl het onduidelijk is of het gebied volledig aan Suriname toebehoort.

Dit groeiende sentiment wijst op een behoefte aan meer transparantie en dialoog over overheidsuitgaven en prioriteiten.

OOK INTERESSANT
Mungra: Suriname dreigt UNESCO Werelderfgoedstatus te verliezen vanwege controversiële bouwproject

Terwijl het debat over de brug voortduurt, is de roep om investeringen in basisdiensten als gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid onmiskenbaar.