fbpx

Burgerpersoneel KPS ontvangt grondpapieren

Ruim 752 burgerpersoneel van het Korps Politie Suriname (KPS) en andere belanghebbenden ontvingen gisteren een bereidverklaring. De uitreiking vond plaats op het terrein van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Er was een grote behoefte onder het burgerpersoneel van het KPS voor een stuk terrein om te kunnen bouwen. Samen met de bond burgerpersoneel KPS en de stichting Bouwfonds KPS werd er een terrein te Orleane Kreek, de Hulp in Commewijne gelokaliseerd.

In 2010 werd er een aanvang gemaakt met de registratie. Echter werd het proces van uitgifte door ontstane omstandigheden gestagneerd en waren de reeds uitgegeven bereidverklaringen vervallen. Na zes jaren is het geduld beloond en hebben deze belanghebbenden hun bereidverklaringen ontvangen uit handen van minister Steven Relyveld van RGB.

De bewindsman beaamt dat het proces van aanvraag tot uitgifte niet makkelijk is geweest . Hij is blij dat hij wederom mensen heeft kunnen helpen aan een stukje rechtszekerheid. Hij riep ze op om zo spoedig mogelijk te voldoen aan alle gestelde voorwaarden, zodat de uitreiking van de toewijzingsbeschikkingen snel kan plaatsvinden.

Minister Relyveld geeft aan dat het terrein van 61 ha veels te groot bleek te zijn voor alleen het personeel van KPS, waardoor er is besloten om ook burgers mee te nemen in dit project. Aan de nieuwe eigenaren in spe maakte hij duidelijk om niet te speculeren met de gronden, omdat hij niet zal meewerken om de overdrachten te tekenen.(GFC)

Overige berichten