Burgerparticipatie centraal bij hoorzittingen

Margaretha Malonti, districtscommissaris (dc) van het bestuursressort Paramacca, in het district Sipaliwini, tevens Deken der districtscommissarissen, geeft een uiteenzetting over het belang van de hoorzittingen. Volgens haar worden burgers tijdens deze zittingen in de gelegenheid gesteld om zaken aan te kaarten die een spoedige aanpak nodig hebben. De zittingen zijn een samenwerking tussen de districtsraadsleden, de ressortraad leden en de districtscommissarissen.

In alle districten en ressorten worden er volgens de wet voorgeschreven hoorzittingen gehouden. De grieven of ongemakken, aangehaald door de burgers worden vervolgens opgenomen in een ressortplan. Dit plan wordt doorgestuurd voor de districtsraad, waarna er een districtsplan wordt opgemaakt en aangeboden aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO). De plannen worden daarna ingediend bij de Nationale Assemblee voor de begrotingsbehandeling.

District Sipaliwini kent zeven bestuursressorten. Voorafgaand aan de hoorzittingen aldaar gaat de bestuursdienst het veld in om de bewoners te mobiliseren. In de loop van dit jaar wil de districtscommissaris aanmeersteigers aanleggen, rijstbouw stimuleren en een moestuin project opzetten zodat er meer groente en fruit kan worden geteeld om meer inkomsten te genereren.

Als huidige deken vindt zij dat dc’s beter worden gepositioneerd en gewaardeerd voor het werk dat zijn verrichten. De taak van de deken is om de vergaderingen van de districtscommissarissen voor te zitten daarnaast is zij het aanspreekpunt voor de districtscommissarissen.

Overige berichten