fbpx
Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur presenteert: ‘Voor Onze Toekomst’

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur is een groep van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die willen dat personen en instanties die namens hun het land regeren en hun vertegenwoordigen, meer verantwoording afleggen en op een transparante manier besluiten nemen.

Zij willen dat burgers meer invloed krijgen op de besluiten die hun leven bepalen (participatie en zeggenschap). De principes van een mensenrechtenbenadering moeten de basis vormen voor onze ontwikkeling.

Het Burgerinitiatief is daarom nagegaan wat voor hun de dingen die er echt toe doen op hun werkgebied, en welke prioriteiten en acties hoog op de agenda moeten staan van elke partij en dus van elke komende regering. Vanaf januari zijn er workshops en werkgroepbesprekingen gehouden, en is veel schrijfwerk verricht.

Dit werk heeft geresulteerd in het document ‘Voor Onze Toekomst’, dat op maandag 11 mei 2015 werd gepresenteerd aan leden van politieke partijen, alsmede nationale en internationale maatschappelijke organisaties. Bijna alle politieke partijen waren aanwezig met twee of meer vertegenwoordigers.

Namens de diverse thematische werkgroepen, presenteerde PROJEKTA een samenvatting van de stand van zaken en prioriteiten op de gebieden Democratie, Rechtsstaat & Mensenrechten, Financieel-Economisch en Monetair Beleid, Decent Work, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Inheemse & Tribale Volken, Onderwijs, Jongeren & Sport, Gezondheidszorg, Gender en Kinderrechten.

Daarna namen vertegenwoordigers van alle thematische werkgroepen zitting in een panel om vragen uit de zaal te beantwoorden. De vertegenwoordigers van de politieke partijen waren met name erg benieuwd naar de volgende stap van het Burgerinitiatief, namelijk het wegen van de verkiezingsprogramma’s tegen de principes en prioriteiten die zijn opgenomen in ‘Voor Onze Toekomst’.
Vincent Kenswil (en Ranny de Vries) van de IT Associatie sluiten zich meteen aan bij het Burgerinitiatief

Uit de discussie werd ook duidelijk dat partijen vaak onderschatten hoe graag het maatschappelijk middenveld wil meedenken en meedoen met de totstandkoming van beleid.

Zij maakten dan ook gretig gebruik van de gelegenheid om de panelleden naar hun mening te vragen over diverse issues, variërend van kwaliteitszorg in de gezondheidszorg, tot de Grondwet, tot macro-economische planning.

Hans Lim A Po, lid van de werkgroep die zich boog over ‘Democratie, Rechtsstaat en Mensenrechten’, benadrukte de negatieve gevolgen van zwakke instituten binnen de overheid, en de noodzaak om deze los te koppelen van partijpolitieke invloeden.

In reactie op bezorgdheid van partijen over het kostenplaatje van de voorgestelde beleidsprioriteiten, beschreef Satcha Jabbar van de VES een aantal mogelijkheden om met betere transparantie over en benutting van belastingmiddelen, de ontwikkelingsdoelen te behalen. Het bekendmaken van plannen van de regering vooraf, zorgt voor vergrote voorspelbaarheid van de economie.

Rudi van Kanten van Trobenbos Suriname wees in dit kader op de mogelijkheden die er (internationaal) zijn voor het krijgen van fondsen voor ‘groene ontwikkeling’. De gebrekkige plan- en uitvoeringscapaciteit van de Overheid, evenals het ontbreken van behoorlijke monitoringsystemen beletten ons echter hier optimaal gebruik van te maken.

Vincent Kenswil van de ICT Associatie Suriname – die gelijk bekend maakte mee te zullen doen aan het Burgernitiatief – pleitte voor het wegwerken van het wantrouwen tussen Staat, private sector en bedrijfsleven.

In het afsluitend woord stelde Sharda Ganga, directeur van PROJEKTA: “We weten allemaal wat er moet gebeuren en hoe het moet. Maar de overheid wordt nu helaas gezien als “eigendom van de partijpolitiek”. Alles komt neer op: wie durft de harde keuzes te maken, gebaseerd op het algemeen belang?”

Het Burgerinitiatief komt voort uit het programma “Towards a Suriname Civil Society Accountability Mechanism”, uitgevoerd door PROJEKTA met financiering van de European Instrument for Democracy & Human Rights.

Meer nieuws

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…