fbpx

Burger maakt in open brief teleurstelling in president Santokhi kenbaar

INGEZONDEN In een open brief maakt een burger zijn ontevredenheid over het gevoerd beleid en in president Chandrikapersad Santokhi kenbaar.

De burger concludeert dat de president geen gevoel heeft voor de samenleving.

Hieronder de brief:

“Geachte president,

Met grote teleurstelling en verwondering heb ik kennis mogen nemen van uw beleidsevaluatie op 24 mei jongstleden. Aan het eind van uw betoog was ik zeker van mijn conclusies in deze.

U beschikt helemaal niet over gevoel voor de Surinaamse samenleving. Hoe is het dat een president blijft verkondigen en het volk wil doen geloven dat er nog steeds Surinamers achter u staan?

We hebben te kampen met een Covid-19-pandemie die ergere vormen heeft aangenomen in Suriname. Bijna elk één van ons, als burger, treft het dat wij iemand in onze kringen hebben verloren omdat die overleden is aan de gevolgen van dit virus. Weet u hoe het emotioneel zit met het volk als ze dat moet meemaken?

Geen moment heb ik u enig medeleven zien tonen naar Surinamers en het verdriet dat ze hebben.

Als het niet genoeg is, worden we ook nog geconfronteerd met beleidsbesluiten die u neemt waarvan deze absoluut niet gebaseerd zijn op enig standvastig uitkomst waarbij tenminste een kleine verlichting waarneembaar is.

Wij hebben een president die zich laat adviseren door een groepje onervaren “intellectuelen” die een vast klaaglied zingen en denken zaken aan te pakken door blijvend de schuld te schuiven naar anderen.

Dat u als president met uw ministerraad en adviseurs geen beslissingen weet te nemen en dat u eeuwig weer een commissie benoemt die niet nodig is.

Evenals ik,  zijn vele andere burgers tot de conclusie gekomen dat ze aan de presentatie absoluut niets hebben gehad.

De constante vragen over een nog steeds schommelende koers, het gevolg van deze koers op alle prijzen, (terwijl we weten dat alle kostprijzen al op de marktkoers zijn vastgesteld) zijn nog steeds niet beantwoord.

Hoeveel zou de aanpassing dan met zich mee moeten brengen, hebt u direct bekeken wat de gevolgen zullen zijn voor alle input die van directe invloed zullen zijn op goederen die hier geproduceerd worden?

Wat zal het prijzenbeleid zijn? Want daar merken we nog niets van; is er wel een minister daar of vult ze de stoel alleen maar om elke keer weer ontwikkelde vrouwen zich te laten schamen omdat ze weer ondoordacht antwoord geeft?

BEKIJK OOK
Grote schande dat radeloze vader van doodziek kindje in AZ op zijn knieën moet smeken voor behandeling

Goederen zijn de afgelopen periode met gemiddeld meer dan 400% gestegen. Is dat bij nadere calculatie wel correct? Dat is waar u op in zou moeten gaan.

Verder nog, hoe de regering ervoor zal zorgen dat ondanks de aangepaste koers zij wel degelijk al een plan in werking heeft om ervoor te zorgen dat de gemoederen in de rust blijven. Jammer genoeg blijven de beslissingen en de aanpak desastreus!

Partijen binnen de coalitie blijven een slecht voorbeeld geven en zichzelf bevoordelen. Toepassing van de COVID- regels wordt overboord gegooid, omdat een individu de eer naar zichzelf wil trekken door in volksbuurten pakketten te verdelen, zonder eraan te denken dat wij te kampen hebben met enorme besmettingen.

Bij deze zou ik u willen adviseren uw ”mijn beleid” even aan de kant te zetten, weer aan de tekentafel te gaan, alles goed op een rij te zetten en zeker in uw achterhoofd vast te houden dat de Surinaamse bevolking uw prioriteit moet zijn.

Dat het oppakken van de economie een rollende bal is waarvan u moet geraken uit een vicieuze cirkel. Dat u dient te weten wat de gevolgen zijn en waar nodig direct moet ingrijpen.

In de korte tijd waarop deze regering is gevormd kunnen we alleen een boek schrijven van hoe het niet hoort.

Maar u kunt de bevolking niet overtuigen van grote leningen die komen.

Dat u leningen van de vorige regering afkeurt die een plan had om de koers en prijzen laag te houden, terwijl u straks ook zelf een lening van ongeveer US$1 miljard zal aangaan binnen die 10 maanden waarop u er zit?

Als dat niet genoeg is, zwijgt u over de IMF-details en wordt er geen duidelijke informatie verstrekt. Er kan nog steeds niet aangegeven worden hoe de verdeelsleutel van de IMF zal gelden.

Hoeveel procent gaat naar de internationale reserves, hoeveel naar het betalingsbalanstekort en hoeveel naar de productie. Want wij als bevolking zullen dit aan het eind moeten dragen.

Geef aandacht aan de sociaaleconomische situatie; sta het volk bij en wees ook één onder ons als Surinamer.

Een teleurgestelde Surinamer

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]