fbpx

Burger Informatie Unit OWT&C officieel in gebruik genomen

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft haar Burger Informatie Unit (BIU) in gebruik genomen. Deze unit kent acht sub-units. Het gaat namelijk om units, waarbij de afdelingen bouw- en woningtoezicht, planologische dienst, ontwateringswerken, wegen, verkeer, transport, bruggen en openbaar groen, in vertegenwoordigd zijn.

Bij de officiële opening gaf de minister van OWT&C, Patrick Pengel, aan dat de komst van deze unit van groot belang is om de dienstverlening naar de gemeenschap toe te verbeteren. Er zijn heel veel hardwerkende mensen en het is goed om zaken vanuit een centrale plek, de BIU, aan te pakken. Op die manier worden de aanvragen op een gecoördineerde manier aangepakt.”

De Burger Informatie Unit dient onder andere voor het aanvragen van verschillende vergunningen. Daar kan men ook terecht voor de status van zo een vergunningsaanvraag. Daarnaast is de burger ook terecht bij BIU om klachten en/of meldingen door te geven het ministerie rakende. Het ministerie streeft volgens de bewindsman naar het verbeteren van haar imago waarbij er met de komst van de unit nu 100% sprake kan zijn van transparantie.

BEKIJK OOK
Suriname HEARTS Initiatief gelanceerd

Laurens Ramahi, de coördinator van de BIU, gaf tijdens de officiële opening aan dat er vóór dit groot moment een pilot van ruim vijf weken is gedraaid. Er waren een paar kinderziektes, maar die zijn intussen verbeterd.

De BIU is te bereiken via het telefoon nummer 531491. Ook kan de gemeenschap een mail verzenden op [email protected]

Binnenkort zal de Unit ook via de App te bereiken zijn. Volgens Ramahi moet de BIU gezien worden als een one stop window waarvoor men voor alle informatie terecht kan van de acht eerder genoemde afdelingen en daarnaast het deponeren van hun klachten.(GFC)