fbpx

Bureau Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof een feit

GFC NIEUWSREDACTIE- Met de Wet Arbeidsbescherming Gezin en operationalisering van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) is betaald zwangerschapsverlof een feit in Suriname.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft vandaag het naambord onthuld van het bureau, dat gevestigd is aan de Arabistraat te Geyersvlijt.

Het fonds heeft op grond van artikel 11 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin tot taak zorg te dragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning aan werknemers van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof.

De voorzitter van het FVO-bestuur is Meena Kandhai-Ramai (AW&J) en Marijke Mangal is aangesteld als manager van het fonds.

Mac Andrew zegt dat het fonds noodzakelijk is, omdat hiermee vrouwen onbezorgd met zwangerschapsverlof kunnen gaan. Volgens de bewindsman moet eenieder bijdragen; het gaat om collectieve solidariteit. “We hebben in het verleden gemerkt dat vrouwen rondom de zwangerschapsperiode veel problemen kregen met de werkgever.”

Deze wet regelt de bescherming van het moederschap, waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof. Door deze wet heeft de vrouw recht op maximaal 16 weken zwangerschaps- bevallingsverlof en bij drie of meerlingen maximaal 24 weken. De vader heeft recht op in totaal 8 dagen betaald verlof.

OOK INTERESSANT
Financiële inclusie in Suriname moet ruimer

Zwangerschaps- bevallingsverlof- en het vaderschapsverlof, zijn met behoud van het volledige loon. Minister Mac Andrew heeft benadrukt dat zowel moeder als vader betrokken moeten worden bij verantwoordelijkheden rond de geboorte van een kind, vandaar de introductie van het vaderschapsverlof.

Verder meent de bewindsman dat alle stakeholders betrokken moeten worden bij het beheer van het fonds, waaruit de salarissen tijdens het zwangerschaps-, bevallings- en het vaderschapsverlof, zullen worden uitgekeerd. Elke werkgever dient zijn werknemers te registreren, met uitzondering van ambtenaren, door het registratieformulier te downloaden via de website of de Facebook-pagina van het ministerie van AWJ.

Het ingevulde formulier kan vervolgens worden gemaild naar het Bureau FVO op het e-mailadres: [email protected]

De registratieperiode is verlengd tot en met 31 maart 2023. Na de registratieperiode volgt een screening en kunnen de afdrachten per april plaatsvinden van de FVO-bankrekening, welke te zijner tijd zal worden bekendgemaakt.

De AWJ-minister roept bedrijven op die een arbeidsovereenkomst hebben, zich te registreren. Bedrijven die zich na de aangegeven registratieperiode registreren, dienen de afdrachten van de FVO-premie met TWK (terugrekenend vanaf april 2023) te voldoen.