fbpx

Buitenparlementaire politieke organisaties dienen vordering in tegen wijziging Kiesregeling

GFC NIEUWS- De vordering tegen de wijziging van de Kiesregeling is dinsdag ingediend namens PRO, Setie Sranan, STREI! en Alternatief 2020 bij het kantongerecht.

“Het kort geding wordt ingediend tegen de Staat Suriname, omdat wij van mening zijn dat onze mensenrechten worden geschonden door deze wijzigingen.

Ook is de grondwet vertrapt geworden, aangezien de wijziging is goedgekeurd met gewone meerderheid in DNA, terwijl dit met 2/3 meerderheid dient te geschieden,” wordt aangevoerd.

De ontwerpwet wijziging Kiesregeling van 1987 werd op 28 maart met 29 stemmen goedgekeurd in het parlement.

Vicepresident Ashwin Adhin sprak van een historisch moment. “Wij hebben een historisch keerpunt bereikt. Het onafgemaakt werk van toenmalige politici is afgemaakt met de aanname van deze wet,” zei Adhin.

De centraliteit van de kiezer is volgens hem met deze aanname boven die van de politieke partijen gesteld.

BEKIJK OOK
Meisje, 2, omgekomen bij woningbrand

Elke politieke partij moet zich zelfstandig en alleen inschrijven voor deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Bij verkiezingen staat de wil van de kiezer centraal en niet de wil van de partij. Dit is volgens de vp duidelijk omschreven in de grondwet.

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings – Simons omschreef de goedkeuring van deze wet als “een vooruitgang” die is geboekt. Veel van de hedendaagse controverse zou voorkomen kunnen worden indien deze wet eerder was aangenomen volgens de voorzitter.

Politieke partijen zullen met deze wet geen partijcombinaties meer mogen vormen maar moeten vanaf de verkiezingen van 25 mei 2020 alleen de verkiezingen in.