Buitenlandse parlementaire delegatie op bezoek in Suriname

De voorzitters van de parlementen van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben een bezoek gebracht aan Suriname. De bedoeling van dit bezoek is om het contactplan dat Suriname vroeger had met de Antillen in een nieuw jasje te steken.

Volgens Jennifer Geerlings- Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), is dit nodig om twee redenen. “De eerste reden is omdat de status van de landen is veranderd. Vroeger waren zij de Antillen, onderdeel van het Koninkrijk en nu zijn ze zelfstandige landen binnen het Koninkrijk en dat moet juridisch veranderd worden. De tweede reden is dat we in de loop van de afgelopen twee jaar tot de conclusie zijn gekomen dat wij een veel betere economische samenwerking moeten hebben tussen Suriname en deze eilanden”, gaf de voorzitter aan in gesprek met het NII.

Op maandag 11 februari bracht de delegatie een beleefdheidsbezoek aan president Desiré Delano Bouterse. Het staatshoofd is op de hoogte gesteld van een van de belangrijkste doelen van het bezoek, namelijk dat de parlementariërs zich oriënteren op de mogelijkheden, om met Suriname samen te werken. Gesproken werd over handelsbetrekkingen, de agrarische sector, toerisme en onderwijs.

Voor de voorzitter van DNA is het heel belangrijk om de culturele banden tussen de bevolkingen te versterken. “Er zijn behoorlijk wat banden met elkaar en een van de prettigste is dat er geen taalbarrière is ”, sprak voorzitter Geerlings-Simons.

Zij is de mening toegedaan dat de tijd is aangebroken, in deze moeilijke periode in de wereld dat wij als land samen met andere landen, kijken naar mogelijkheden om onze economie te diversificeren en te zien hoe wij complementair zijn aan elkaar. Op die manier kunnen wij als land blijven staan en ons blijven ontwikkelen.

Overige berichten