fbpx

Brunswijk: “Verkiezing vergevorderd stadium emancipatie marrons”

GFC NIEUWS- Ronnie Brunswijk is met zijn verkiezing tot voorzitter van de Nationale Assemblee de eerste marron die leiding geeft aan het hoogste college van staat.
In zijn eerste toespraak tot het parlement stelde de voorzitter dat zijn verkiezing wijst in de richting van een vergevorderd stadium in het proces van emancipatie van de marrongemeenschap en daarmee die van de hele Surinaamse natie.
Brunswijk en Dew Sharman werden bij enkele kandidaatstelling gekozen tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het parlement.
“Zou het werkelijk kunnen zijn dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn? Wat toen niet kon worden vermoed, blijkt nu waarheid te zijn. Wat toen en tot voor kort onmogelijk leek, blijkt nu mogelijk te zijn. Wat toen en tot voor kort voor de verworvenen van onze samenleving kennelijk uitgesloten leek, blijkt nu blijkbaar,” aldus de nieuwe DNA-voorzitter. Hij vroeg zich af of dit niet wijst in de richting van een vergevorderd stadium in het proces van emancipatie.
Voorzitter Brunswijk memoreerde in zijn toespraak zijn moeder en diens voorouders, die zich hadden gevestigd te Bende Konde en later het dorp Godo-olo aan de Tapanahonyrivier. Zij waren nazaten van de Kasitii-nenge afkomstig van de Pansa-lo. Hij bleef ook stilstaan bij de overlevingstocht die de stam heeft afgelegd door Boven-Suriname en de strijders die zij heeft voortgebracht tegen de koloniale onderdrukking.
Volgens de nieuwe parlementsvoorzitter hebben geen van de nazaten kunnen bevroeden “dat eens in Suriname het hoogste college van staat geleid zou worden door een marron van Kasitii- en Misidjan- afkomst.” Eveneens hebben voormannen en leiders van negers achter plantage Auka kunnen bevroeden dat een nakomeling van hen de voorzittershamer van DNA zou bedienen.
Toen zijn moeder als Kasitii-vrouw en nakomeling van Tata Henri Koffie Tjapanda op 7 maart 1961 in het dorp Moengotapu het leven schonk aan een nieuwe generatie Kasitiii-nenge, heeft zij aldus Brunswijk ook niet kunnen vermoeden dat zij de moeder zou zijn van “de eerste Kasitii-nengee die in het multi-etnische, multi-religieuze en multi-culturele Suriname tot het hoogste ambt van voorzitter van hoogste college van staat zou worden geroepen.”
Brunswijk memoreerde ook zijn klassejuf Rita en pater Heykens van de RK-school te Abadoekondre. Zij hadden in 1975 de zware opgave om een groep bijzonder leergierige maar moeilijke pubers van de vierde klas te begeleiden naar hun weg van volwassenheid. “Juf Rita had niet kunnen vermoeden dat een van haar “moeilijke” pupillen gekozen zou worden tot DNA-voorzitter.”

BEKIJK OOK
Jongerenorganisatie Social Army ontvangen door president Santokhi