fbpx

Brunswijk : Verdeel – en heerspolitiek onder de Inheemsen moet ophouden

GFC NIEUWS- “Er moet geen verdeel- en heerspolitiek worden gevoerd onder de Inheemsen”. Dit gaf vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk in scherpe bewoordingen aan tijdens een werkbezoek van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) maandag.
Brunswijk is er voorstander van dat alle beleidszaken van de Inheemsen via de VIDS verlopen. Tijdens deze meeting is gesproken over de actuele issues van de Inheemsen en is de vp de mening toegedaan dat de Inheemsen in eenheid moeten optrekken.
Enkele van de punten die tijdens de meeting zijn besproken, zijn de aanpak van Covid-19 in de dorpen en de noodzaak van voedselhulp in verband met de pandemie.
De vertegenwoordigers van de VIDS brachten ook de behoefte aan heropening van de lijndienst tussen Apoera, Kawemhaken en Donderskamp onder de aandacht van de vp. Ook het feit dat de school te Galibi en Wayambo nog niet gestart zijn, werd aangehaald. De vp beloofde er werk van te zullen maken dat er een oplossing komt.
Brunswijk ziet ook graag dat de VIDS vanuit haar expertise een ontwikkelingsplan schrijft voor de Inheemse dorpen. Dit plan zou opgenomen kunnen worden in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP).
VIDS gaf aan op 12 november te zullen starten met een bewustwordingscampagne over Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale Volken. Voorafgaand aan de launch zal de organisatie presentaties houden voor de Raad van Ministers en de Nationale Assemblee over het onderwerp.
De Inheemse dorpshoofden zullen op verzoek van de vp ook in alle regio´s ontmoetingen organiseren om te praten over verzoening tussen strijders tijdens de binnenlandse oorlog, waarbij Inheemse en Marrongroepen tegenover elkaar hebben gestaan. Het plan hiervoor zal spoedig aan de vp worden voorgelegd.

BEKIJK OOK
Man die na gewapende beroving ervandoor ging met voertuig slachtoffer ingerekend