Brunswijk: Standaardenbureau moet kwaliteit Surinaamse producten bewaken

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname heeft het nieuw bestuur bij het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en ook het Surinaamse Business Forum (SBF) geïnstalleerd.

Het SSB en SBF zullen een belangrijke rol spelen in de toekomstige economische ontwikkeling van ons land. Het voldoen aan internationale standaarden is hierbij bepalend.

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk haalde in zijn toespraak aan dat het SBF behoort tot één van de belangrijkste platformen voor publiek private partnerschap in ons land.

Met alle nieuwe toekomst perspectieven en kansen voor Suriname zal het SBF een grotere rol vervullen binnen ons geliefd Suriname.

“Denkt u maar aan de vooruitzichten binnen onze olie industrie, alle herstel planningen die de regering Santhokhi/Brunswijk voor ogen heeft. Het SBF zal blijven dienen voor elke reeds bestaande, alsook voor nieuwe ondernemingen in ons land.”

Het businessperspectief van het SBF draagt per slot van rekening bij tot het bevorderen van en maximaliseren van het investeringsklimaat in Suriname, het mede ontwikkelen en verbeteren van duurzame en innovatieve ondernemingen, gezonde concurrentie en verder mogen beschermen van een gezonde dialoog tussen de private en publieke sector.

Brunswijk verwees de pas geïnstalleerde leden naar de wet. In deze wet en wel in art 3 staat alles geregeld. Hij adviseerde hen om de wet goed vast te houden.

De vp wees de leden erop dat aan hun nu de taak en het mandaat is om het werk van de SBF te blijven voortzetten, waarborgen en bovenal verder te ontwikkelen en stroomlijnen voor de toekomst, voor de generatie na ons.

“Bestuursleden ik vertrouw erop dat u uw taken met volle toewijding in belang van ons land zal uitvoeren. Moge u vol optimisme en alle wijsheid uw taken uitvoeren. Ik wens u heel veel daadkracht, energie en positieve inzichten”, aldus de vp.

De mandatarissen die deel uitmaken van het bestuur van het platform komen uit: de ministeries Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Financiën en Planning, Landbouw Veeteelt en Visserij, Volksgezondheid, Justitie en Politie en Ruimtelijke Ordening.

Voorts de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Raad voor Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)