Brunswijk: “Regering is zich bewust van noden samenleving”

GFC NIEUWSREDACTIE- “De regering is zich terdege bewust van de problemen waarmee de samenleving dagelijks wordt geconfronteerd.”

“Zij weet dat de afgelopen periode niet makkelijk is geweest en heeft een luisterend oor voor de kreet van het volk. De regering is bezig het land uit het diepe dal te halen en er wordt met deskundigen gebrainstormd hoe op korte termijn verlichting voor de gemeenschap te brengen.”

Zo sprak vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag, 14 april, tijdens een regerings-persconferentie, waarbij hij samen met president Chandrikapersad Santokhi inging op actuele zaken.

De regering werkt volgens de vicepresident hard. “We hebben een goed team en zullen ons doel bereiken.” Hij benadrukt dat er wel sprake is van vier coalitiepartijen, maar dat het om één regering gaat.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: De lockdowns in Suriname zijn zinloos en zelfs belachelijk

Er zullen ook wel verschillen zijn in aanpak en prioriteit, terwijl leiderschapsstijlen ook zullen verschillen. “Dat is niet erg, we zijn gewend aan diversiteit en weten ermee om te gaan. Belangrijk is dat we weten hoe we problemen en verschillen van inzichten bespreken en oplossen.”

De vicepresident kaartte verschillen problemen aan waarvoor er een oplossing gezocht moet worden. Hij noemde onder meer de stijgende consumentenprijzen, het armoedevraagstuk, de koers, het criminaliteitsvraagstuk en ook de verkeerscriminaliteit.

Op al deze zaken zal er beleid en controle worden losgelaten. Terwijl deze zaken op het bord van de regering liggen, wordt ons land ook bedreigd door een derde COVID-19-golf. Vicepresident Brunswijk vroeg de samenleving daarom de maatregelen in dit kader na te leven.

De vicepresident ging ook in op de noden van de gemeenschappen in het binnenland.

Zo noemde hij de uitbetaling van de algemene kinderbijslag, de late aanvang van het onderwijs en de huidige overstroming van gebieden. Ten aanzien van het laatste zal de regering met de gemeenschappen een actieplan opstellen.

Voor het sociaal tegemoet komen van de gemeenschappen, zal worden afgestapt van pakketten omdat het transport daarvan naar het binnenland veel kost.

Er worden scenario’s uitgewerkt hoe de mensen op een andere manier tegemoet te komen.

Overige berichten