Brunswijk niet zo machtig als men denkt, Bordo zou dan als vrij man lopen in Paramaribo

Bordo

OPINIE- Er is in de afgelopen jaren veel gespeculeerd over de invloed en macht van vicepresident Ronnie Brunswijk in Suriname.

Velen beweren dat hij een dominante kracht is in het politieke landschap. Zijn aanhangers prijzen hem vaak als de machtigste man in het land, suggererend dat hij naar eigen inzicht kan handelen zonder veel tegenstand.

Recentelijk, op een Nederlands-Surinaams sociaal mediakanaal, beweerde iemand zelfs dat Brunswijk de macht heeft om bevriende individuen uit gevangenschap te bevrijden. Deze veronderstelling, als ze waar zou zijn, impliceert een ongekende macht.

Maar tegenbewijs suggereert dat de realiteit complexer is. Als Brunswijk werkelijk zo’n overweldigende invloed had, zou zijn nauwe vriend Bordo al vrij rondlopen in Paramaribo, zonder angst voor arrestatie of detentie door de politie.

Recente ontwikkelingen en signalen wijzen op een verschuiving. De invloed van Brunswijk lijkt af te nemen. Er zijn indicaties dat hij geleidelijk aan de zijlijn komt te staan in de politieke arena van Suriname.

Een ding is zeker: ondanks de vele veronderstellingen en mythes blijft president Chan Santokhi de onbetwiste leider van het land.

Brunswijk’s werkelijke macht mag dan onderwerp van speculatie zijn, het ultieme gezag ligt bij de president. Dit illustreert de dynamiek en complexiteit van politieke machtsverhoudingen in Suriname.

OOK INTERESSANT
Oplichtingspraktijken floreren in tijden van economische crisis: Bescherming en preventie

C. Wallerlei

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud