Brunswijk hoort problemen bewoners Kwamalasamutu aan

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk draagt het dorp Kwamalasamutu een warm hart toe.

Eerder deze week bracht hij een bezoek aan dit Inheems dorp in het bestuursresort Coeroeni.

De vp werd verwelkomd door districtscommissaris Merilu Sapa en gezagdragers en daar gestationeerde militairen.

In de krutu oso van Kwamalasamutu hebben de dorpsleiders namens de bewoners de aandacht van de vp gevraagd voor verschillende bekende problemen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Taliban doden vrouw ‘omdat ze geen boerka droeg’, terwijl ze beloofden vrouwenrechten te zullen respecteren

Zij noemden de kinderbijslag, die al geruime tijd niet is uitbetaald, het niet op tijd leveren van brandstof voor de lichtmotor en de verhoging van het lijndiensttarief van SRD 100 naar SRD 350, welke zij niet kunnen permitteren.

Ook vroegen de bewoners om in aanmerking te komen voor de Basiszorg-kaart. De watertoreninstallatie verdient de nodige reparatie.

Ook de baan van vliegveld moet hersteld worden terwijl de school weer hervat moet worden voor de kinderen.

De bewoners willen werkgelegenheid en meer mogelijkheden voor het beoefenen van sport. Zij maakten de vp duidelijk dat ze nog niet bereid zijn het Corona vaccin te accepteren.

De Granman van het gebied heeft aangegeven gauw te werken aan de aanwijzing en installatie van de nieuwe en jonge granman, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

De bewoners zijn ook geïnformeerd over de uiteindelijke oplossing van de grondenrechtenkwestie.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw bouwt tempel voor overleden echtgenoot en aanbidt zijn marmeren beeld

In een speciale krutu te Kwamalasamutu zijn de granman, dorpshoofden en andere bewoners nader geïnformeerd over de de vorderingen die zijn gemaakt binnen de regering om de wet Grondenrechten voor inheemsen en in stamverbandlevende groepen goed te keuren.

Patricia Meulenhof van de Grondenrechtencommissie wees op de verschillende rechten van de inheemsen die in de nieuwe wet verankerd zullen worden.

Hieronder vallen het recht op cultuur en traditie, het recht op zelfbestuur, het recht op uitspraak (EPIC) en het recht op de grond.

Bij aanname van de Grondrechtenwet zullen de stamhoofden het recht krijgen om gronden binnen hun gebied uit te geven aan derden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten