Brug op de weg naar Southdrain vernield

Het districtscommissariaat van Nickerie en het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) hebben een melding ontvangen vanuit de gemeenschap dat er delen van een brug op de weg naar Southdrain ontbreken. Dit is op 19 juli ontdekt.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben vandalen geprobeerd de fundering van de brugleuning los te koppelen. De brug, die er ruim 7 jaren staat, ontbreekt nu een leuning aan 1 zijde.

“Er is weinig verkeer over de weg naar Southdrain na 19.00 uur ’s avonds. Hierdoor zal men kans hebben gehad die vandalisme te plegen”, zegt Charles Perk, coördinator OWT&C regio West, aan de Voorlichtingsdienst. Samen met Wegenautoriteit Suriname zal onderzocht worden als er meerdere zaken zijn weggedragen of vernield.(GFC)