Bromfietscertificeringsproject gestart

Bij de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft de launch van het bromfietscertificeringsproject plaatsgevonden. Tijdens de invoering van het project vandaag sprak de waarnemend korpschef, Antonio Chin, de aanwezigen toe over het belang van het geheel.

“Om de verkeersveiligheid in Suriname te verbeteren moeten wij de opstelling en het gedrag in het verkeer drastisch veranderen. Naar het schijn zijn verkeersdeelnemers zich niet bewust van de gevolgen van het leed, dat het niet houden aan verkeersregels met zich meebrengt”, beklemtoont de waarnemend korpschef.

Ook dienen deelnemers aan het verkeer, met name het langzaam verkeer, onderricht te worden aan de verkeersregels. Chin gaat verder door te stellen dat hun rijgedrag beïnvloed en verbeterd moet worden, zodat zij veiliger over de weg kunnen en voor anderen geen gevaar betekenen. Met het staatbesluit van 2017 nummer 119 is de certificering wettelijk vastgesteld.

In de wetgeving is opgenomen dat degenen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en wensen deel te nemen aan het verkeer als bromfietsbestuurder, zich dienen te laten certificeren. Dit houdt in dat zij een theoretische toets met goed gevolgd moeten hebben doorlopen.

De korpschef is ervan overtuigd dat met de certificering, de kandidaat uiteindelijk zal beschikken over voldoende inzichten en kennis van de verkeersregels en zo veilig kan deelnemen aan het verkeer.

Om de aanzet te geven aan het certificeringsproject heeft een selecte groep kandidaten, die het theoretische gedeelte succesvol heeft afgenomen, hun certificaat in ontvangst morgen nemen. Op de kandidaten deed de waarnemend korpschef een beroep om het aangeleerde in de praktijk toe te passen en als voorbeeldfiguur voor anderen te dienen.(GFC)

Overige berichten