Brokopondo Centrum voorzien van vuilverbrandingsoven

GFC NIEUWS- Het ressort Brokopondo Centrum in Brokopondo is voorzien van een vuilverbrandingsoven.
De plechtigheid heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de ministers Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Atoine Elias van Volksgezondheid. Met de ingebruikname van deze vuilverbrandingsoven is de teller nu gebracht op 15.
Minister Akiemboto vindt het een geweldige ontwikkeling dat de plaatselijke gemeenschap nu over de mogelijkheid beschikt om op een verantwoorde manier om te gaan met haar vuilverwerking. “Het past in het beleid van deze regering om milieu als deel van de ontwikkeling van de samenleving mee te nemen.” Hij rRoept de samenleving op er zuinig mee om te gaan. “Het is bewezen dat goed werkt.”
Districtscommissaris Frederik Finisie van Brokopondo zegt dat de eerste oven in het district Brokopondo geplaatst is te Brownsweg. Nu is het de beurt aan Brokopondo Centrum.
Voor het bedienen van de verbrandingsovens in Brokopondo worden, anders dan in andere districten, ook vrouwen getraind. De dc zegt dat indien je ontwikkeling wil brengen anno 2020 het noodzakelijk is om ook vrouwen te betrekken.
Het is de bedoeling dat ook Klaaskreek voorzien wordt van een oven.