Brits parlement niet geïnteresseerd in 14 miljoen armen: 636 Lagerhuisleden willen niet praten over armoede

Het Britse Lagerhuis liet maandagavond zien hoe belangrijk het armoedevraagstuk is voor de volksvertegenwoordigers: van de 650 parlementariërs kwamen slechts 14 opdagen om te praten over het VN Armoederapport, dat aandringt op snelle aanpak van dit dringende probleem.

Labour-parlementslid Liz McInnes, die zich wel had aangemeld, beschuldigde de Conservatieve regering van minachting jegens de armen en zei dat de Verenigde Staten dezelfde desinteresse hadden getoond toen de VN daar de armoede benadrukten.

“Ik weet dat we een speciale relatie hebben met de Verenigde Staten, maar ik denk dat het ons allemaal te schande maakt dat we die minachting delen,” zei McInnes.

Het debat was georganiseerd door Labor’s Shadow Minister for Children, Emma Lewell-Buck MP, die zei dat 14 miljoen mensen in het VK in armoede leven – een vijfde van de bevolking – en beschuldigde de regering de armsten in de samenleving te degraderen, te beschamen en te beschadigen.

Overige berichten