Brief naar Tweede Kamer voor afschaffing visum voor Surinaamse burgers naar Nederland

Ramon Ramsodit, PvdA politicus tevens voorzitter van Satya Dharma, heeft een brief gericht aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer met als onderwerp afschaffing Visum voor Surinaamse burgers naar Nederland. Ramsodit is samen met zijn vriend Ram Rambaratsingh bezig dit gedaan te krijgen.

De brief aan de Commissie Veiligheid en Justitie:

“De Republiek Suriname is bijna 300 jaar kolonie geweest van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1975 is Suriname onafhankelijk geworden van Nederland waarbij ten tijde van de onafhankelijkheid er een substantiële voor en tegenstanders waren voor de onafhankelijkheid.

Verkrijging van Staatsburgerschap Nederland en Suriname & Visumverplichting

Eén van de voorzieningen, welke ten tijde van de onafhankelijkheid werd toegekend was dat alle mensen, die vóór 25 november 1975 waren geboren in Suriname, de status van Nederlandse staatsburgers konden verkrijgen. Het e.e.a. impliceerde dat op 25 november 1975 alle mensen die Suriname – om welke redenen dan ook – niet konden verlaten automatisch Surinaamse staatsburgers zijn geworden. Gevoeglijk kan worden aangenomen dat er ook vele burgers waren, die tegen hun wil automatisch het Surinaams staatsburgerschap verkregen.

Nu, ruim 41 jaar later is het nog steeds zo, dat de voormalige Rijksgenoten en hun kinderen een visum nodig hebben om naar Nederland af te reizen onder meer voor vakantie of familiebezoek. Gelet op het feit dat er nu ongeveer 350.000 – 500.000 “Surinamers” in diaspora aanwezig zijn in Nederland, kan geconcludeerd worden dat het personenverkeer tussen beide landen enorm hoog is. Het is ons allen bekend dat ook de wederzijdse luchtvaartdiensten bijzonder intensief zijn.

Visumplicht Suriname: In humanitair & Praktijken

Vanaf de invoering van de visumplicht zijn verschillende situaties waarneembaar. De Surinaamse burgers moeten in dit verband vaak uren in de felle zon of regen staan, voordat ze aan de beurt zijn voor hun afspraak. Verder moeten zij euro’s betalen om aan een visum te komen. In geval van afwijzing van de aanvraag ontvangen ze de euro’s niet retour en zijn ze hun euro’s kwijt. Is dat geld verdienen op een eerlijke manier? Kan ik hier spreken van een beschaafd land?

Ik moet benadrukken dat deze “uitzonderlijke” visumregeling geldt voor Surinaamse burgers, die bovendien een aantoonbare hechte historische -, culturele– en sociaaleconomische banden hebben met het moederland en hun in Nederland wonende familie. Opmerkelijk is dat burgers uit onder andere Peru, Colombia, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Chili, Venezuela en Brazilië, die overigens geen historische band hebben met Nederland, zonder visum Nederland mogen binnenkomen.

Enkele vragen kunnen op basis van deze praktijk gesteld worden:

• Vindt Nederland zelf dat zij met één maat meet?;
• Mag Nederland onderscheid maken in dit geval?;
• Kan Nederland zijn eigen voormalige Rijksgenoten vergelijken met ieder mens op de wereld? .

Naar dezerzijdse mening heeft Nederland de plicht om de voormalige Rijksgenoten en hun kinderen anders te behandelen dan iedere mens uit de hele wereld.

Toeristenkaart & PSA

Het is u bekend dat de Republiek Suriname inmiddels een regeling heeft ingevoerd waarbij voor toeristische doelen, het land zeer toegankelijk is gemaakt. Dit middels de invoering van een toeristenkaart, die op velerlei manieren verkregen kan worden. Er kan zelfs bij aankomst in Suriname een toeristenkaart worden gekocht voor een periode van 90 dagen. Deze regeling geldt intussen voor vele landen waaronder ook Europa en Nederland in het bijzonder. Bovendien heeft Suriname ook een bijzondere regeling ingevoerd voor “Surinamers in diaspora”, middels de toekenning van een verblijfsvergunning op basis van hun status van “Personen van Surinaamse Afkomst” (PSA).

Verzoek

Naar aanleiding van het vorenstaande verzoek ik u om de visumplicht voor alle Surinamers, die voor kort verblijf/familiebezoek naar Nederland willen komen voor maximaal 90 (negentig) dagen – indien mogelijk – op korte termijn af te schaffen.

Voorgesteld wordt tevens om voor degene die langer dan 90 (negentig) dagen willen verblijven, in Nederland hun verblijf verlenging aanvragen zonder hun naar Suriname terug te sturen op basis van het feit dat het 90 dagen verblijf is vervallen.

Gaarne verzoek ik u dit onderwerp in de Nederlandse Tweede Kamer bespreekbaar te maken en spoedig in werking te laten treden”, besluit Ramsodit zijn schrijven aan de Tweede Kamer.(GFC)

Overige berichten